Home

Ókori egyiptom korszakai

Ramszesz (Kr. e. 1302-1213 június 27), az egyik legismertebb egyiptomi fáraó, aki főleg a kádesi csata miatt vált ismertté. Ehnaton fáraó (IV. Amenhotep, Kr. e. 1354-Kr. e 1336) vezette be az egyistenhitet Egyiptomban: Amon és a többiek helyett Aton, a Napkorong tiszteletét hirdette. Vallási reformja azonban halála után nem. Az ókori Egyiptom nagy folyam menti birodalom és kultúra volt Északkelet-Afrikában, túlnyomórészt a mai Egyiptom területén. Az Egyiptomi Birodalomban és elődállamaiban (Alsó-és Felső-Egyiptom) létrejött civilizáció a világtörténelem messze leghosszabb életű kultúrája, amely négyezer évig folyamatosan fenn tudott maradni lényegében változatlan formában az i. e. Az ókori Egyiptom korszakai / dinasztiái Korai időszak Felső-Egyiptom (0. dinasztia) Alsó-Egyipt..

Az egyiptomi művészet korszakai, stílusai. Az ókori Egyiptom - Mezopotámia mellett - az emberi történelem egyik legelső magaskultúrája. A Nílus évenkénti áradását hasznosító öntözéses mezőgazdaság biztosította azt a jólétet, amely a Kr. e. 4. évezred végén lehetővé tette két államalakulat, Felső-Egyiptom. A történelem korszakai. 1. Az idő számítása. 2. Az időszámítás rendszere. ŐSKOR - ember megjelenésétől az ókori államok kialakulásáig. ÓKOR - kr. e. 3000-től kr. u. 476-ig a Nyugatrómai Birodalom bukásáig tart. KÖZÉPKOR - 476-tól Amerika felfedezéséig, azaz 1492-ben fejeződik be Az ókori Egyiptom több mint három és fél évezreden keresztül fejlődött. Története i. e. 3150 körül kezdődött a Nílus menti települések egyesítésével és i. e. 31-ben ért véget, amikor a Római Birodalom elfoglalta az országot, bár nem ők voltak az elsők, akik megszerezték az uralmat Egyiptom fölött

Ókor (kb. kr. e. 3000 - kr. u. 476-ig) Az általános felfogás szerint a keleti államok kialakulásától (Mezopotámia, Kínai Birodalom, Egyiptom, India), az írásbeliség megjelenésétől a Nyugat-Római Birodalom bukásáig tartott. Középkor (476 - 1492 Az építészettörténet korszakai - óravázlat pl. az ősi amerika kultúráiban az ókori jellegű építészet megjelenése az európai kultúrkörben már a kora középkor időszaka, nem is lép jelentősen tovább Kolumbuszig, illetőleg az egyiptomi újbirodalom időszaka európában a bronzkor jelentősebb monumentális. Egyiptomi művészet általános tudnivalók Az ókori Egyiptom korszakai Óbirodalom: Kr. e. 2 635 - 2 155I. Átmeneti kor: Kr. e. 2 155 - 2 040Középbirodalom: Kr. e. 2 040 - 1 785II. Átmeneti kor: Kr. e. 1 785 - 1 552Újbirodalom: Kr. e. 1 552 - 1 070III. Átmeneti kor: Kr. e. 1 070 - 712Kései kor: Kr. e. 712 - 332Görög. Ókori egyiptomi művészet | Egyiptom utazás. Több százezer ajánlat közül keressük az Önnek legmegfelelőbbet! Kis türelmet kérünk! Szabad szavas keresés. info@divehardtours 5567 .com H-P 10:00-18:00 + 36 1 785 8492 Last minute utak Hűségprogram | VIP belépés Utazási tanácsok. Főoldal

Az ókori görög művészet korszakai szemük - egyiptomi ábrázolási szabály szerint ránk néz. A festő a valóságos látványnak megfelelően ábrázolja a két egymással szemben ülő alakot. Akhilleusz kezéből csak egy kis darabot láttat, mert Ebben a korszakban alakultak ki az egyiptomi művészet, a vallás és az írás jellemző vonásai, melyek ugyan sokat vál-toztak, de Egyiptom egész ókori történetében meghatáro-zóak maradtak. Ekkor keletkezett a hieroglif írás, amelynek jelei a hieroglifák (szent véset). Az ókori Egyiptom korszakai Az egyiptomi írások fejlôdés Az ókori egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői. A sír- és templomépítészet típusai, felépítése, jellemzői A szobrászat, festészet és tárgykultúra jellemzői és stílusjegyei . Szakképesítés: 54 211 04 Grafikus. Szóbeli vizsgatevékenység

Történelem ókori görög — görögország története a mai

Korszakok - ókori egyipto

 1. Az egyiptomi művészetben az alakok, tárgyak síkban való ábrázolására a III. dinasztia elején szigorú szabályok alakultak ki, amelyek végig megmaradtak. A legfontosabb a legnagyobb felület elve: egy ember esetében az arcot oldalról, a szemet szemből, a felsőtestet szemből, a mellbimbót és a lábakat oldalról.
 2. Megnevezés Időszak; őskor, neolitikum: i.e. 5000 - i.e. 1900: ókori Egyiptom kerámiája i.e. 4000 - i.sz 332: Mezopotámia (sokféle stílus, hullámzó.
 3. t képző- és iparművészeti alkotásait!. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 4. Ókori görög irodalom név alatt tartják számon az ókor (hagyományosan Kr. e. 3000 körül - Kr. u. 476) során a mai Görögország, illetve az azon kívül eső területeken ógörög nyelven keletkezett irodalmi alkotások (szépirodalmi, irodalomtudományi, nyelvészeti, történeti, filozófiai, földrajzi, matematikai, csillagászati, orvostudományi, és szónoki művek.
 5. ták alapján dolgoztak a művészek. Ami Egyiptom korszakolását illeti, az a következőképpen.
 6. dennap szem előtt tartották koruk felnövekvő nemzedékét és az ősök tudását
 7. Az ókori Egyiptomban a kor valamennyi tudományát művelték, jelentős haladást értek el a gyakorlati kémia terén is. A bámulatos pontossággal megmunkált kövekből készült építmények napjainkban is monumentális értékek. A halottkultusznak köszönhetően igen alapos kémiai ismeretekkel rendelkeztek a mumifikálás terén, a.

Ókori Egyiptom - Wikipédi

 1. ‒ Az ókori egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői ‒ A sír- és templomépítészet típusai, felépítése, jellemzői ‒ A szobrászat, festészet és tárgykultúra jellemzői és stílusjegyei. Szakképesítés: 54 211 . 10. Művészeti és médiafotográfu
 2. Az ókori Egyiptom építészete, szobrászata és festészete. Temetkezési szokások és az ábrázolás jellemzői. Stilizálás az ókori Egyiptom és napjaink művészetében. 1. Egyiptom nagy birodalmainak elhelyezése időszalagon (tk. 53. o.). 2. Egyiptomi temetkezési szokások és a temetkezés kellékei (tk. 54
 3. ószi Krétára, Núbiára és az Arab-félsziget preiszlám kultúráira
 4. SZÍNTAN - Színtan_9. Érettségi képjegyzék 1+fogalmak ( őskortól_reneszánszig) Érettségi képjegyzék 2+fogalmak ( barokktól realizmusig) Érettségi képjegyzék 3+fogalmak ( eklektikától szecesszióig) Ókori egyiptomi művészet stílusjegyei, korszakai, művei, fogalmak. összefoglaló képekkel: Művtört ismétlés_1_Egyiptom
 5. isztere szerint azonban az értékesítés pillanata a régészet történetének fekete napja, aki megjegyezte, hogy az aukciósháznak nincs bizonyítéka arra, hogy a kvarcitból készült alkotás törvényesen hagyta el egykor Egyiptomot. A fáraók örökségének kezelésével foglalkozó
 6. az el kel n k társadalmi szerepe az ókori Egyiptomban a kés R amesszida kor és a XX I. dinasztia idején * A Fáraó, élet, üdv, egészség, tábornokától Amon-Ré, az istenek királyának khe - ner -intézményének elöljárója, 1 a nemes hölgy, Nodzsmet számára. Életben, üdvös
 7. Az ókor zenéje Az ókorban a zene és a költészet szorosan összefonódott, együvé tartozott. A zenének nagy szerepe volt az ókori kultúrák művészetében. Ezt a különféle képzőművészeti alkotások és a fennmaradt írásos emlékek is igazolják. A világ zenekultúrái közül a legrégebbi a kínai. Igen fejlett volt a.

Az ókori Egyiptom korszakai / dinasztiái - Egypt Foreve

 1. Jellemezze általánosan az ókori Egyiptom hiedelemvilágát, művészetét, majd mutassa be építészetének és festészetének főbb jellegzetességeit! Térjen ki az festészetének korszakai és azok jellemzői, a római kerámia jellegzetességei. Szakképesítés: 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő Kerámia.
 2. ószi kultúra 7
 3. den áradásakor termékeny fekete iszapot rakott le 5-10 km szélességben. Egyiptom két részre oszlik: Az északi részt, a deltavidéket Alsó-Egyiptomnak nevezzük A déli rész az első kataraktáig2 Felső-Egyiptom Egyiptom ásványkincsekben szegény.

EGYIPTOM, A NÍLUS AJÁNDÉKA A Nílus áradásai és a folyamatos öntözés nagyon termékennyé tette a talajt, mivel a két nagy ágból egyesülő folyam az esőerdő-4. Az ókori Egyiptom korszakai ből növényi hordalékot, a vulkáni hegyekből tápanyagokban dús iszapot hozott magával. Melyek Egyiptom korszakai Okos Doboz digitális online feladatgyűjtemény alsó és felső tagozatosok, középiskolások számára - 5. osztály; Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek / Kronologikus témák / Az őskor és az ókori Kelet / Az őskori ember élet Ókori egyiptomi istenek: Egyszer volt az ember: Egyiptom - Birodalmak és fénykorok: Ókor - munkagépek: Ókori találmányok - a hajózás: Ókori találmányok - számítások: Lascaux-barlang: Őskor, ókor bemutatók: Játékos történelem: segédletek: Görögök rejtvény: Magyar történelem 1-10.sz. Ókori Görögország.

Művészettörténet - 7

A történelem korszakai - HuPont

 1. Egyiptom. Új helyére költözött Kheopsz fáraó 4600 éves, 20 tonnás hajója; Ókori sírok és egy hadihajó maradványai kerültek elő Egyiptom elsüllyedt kikötővárosában; Mit keresett egy csoport szamuráj a gízai szfinxnél 1864-ben
 2. HIRDETEK Foglald le ezt a. hirdetési helyet! Egy új kutatás szerint az ókori Egyiptomban azoknak a holttestét, akik nem engedhették meg maguknak a drága bebalzsamozást, iszaphéjjal fedhették be - írja az MTI. A kutatók egy ausztráliai múzeum múmiájának CT-s képalkotó elemzésével jutottak erre a megállapításra. A Plos One.
 3. 2. Egyiptom ókori történetének főbb korszakai 3. Az athéni álltam a klasszikus korban 4. A császárság és a pápaság viszonya a 11-15. században 5. A Magyar Királyság megalapítása 6. Zsigmond király uralkodása 7. A Magyar-Horvát Királyság a 16-17. században 8. Anglia a 17. században 9

Ókori Egyiptom - Ókori Idővonal - Google Searc

A színek jellemzői 6 A kompozíció 8 Sík vagy tér, távol vagy közel 11 Szobrászat 62 Egyiptomi viseletek 67 Festészet 70 Stilizálás az ókori Egyiptomban 72 AZ ÓKoRI gÖRÖg MŰVÉSZET 81 Építészet 82 Szobrászat 89 Festészet 94 Az ókori görög viseletek 96 Az ókori görög művészet korszakai 97 A látványtól az. Azt. Egyiptom művészete alatt az ország területén elterjedt kultúrák tárgyi emlékeit, építészetét, képző- és iparművészetét tárgyaljuk az őskortól napjainkig. Lásd még: Írásbeliség az ókori Egyiptomban, arab irodalom, arab zene

Oktatóprogramok

Az ókori görög művészet korszakai Kr. e. 2. évezred késő bronzkor: Kréta és Mükéné Kr. e. 1100 - Kr. e. 700 geometrikus kor Kr. e. 700 - Kr. e. 480 archaikus művésze Gyerekeknek szóló játékos videó sorozat második része a művészet történetéről. Bemutatja a művészetet az ókori Egyiptomban Az ókori Egyiptom. A 9. osztály történelem tananyaga 1.Őskor és az ókori kelet 2.Az ókori görögö

Egyiptomban a fáraók uralkodtak, piramisokat építettek és fejlett földművelést, csillagászatot és képzőművészetet folytattak. A görög poliszok, Athén, Spárta Polisz: Az ókori görögök városállamokban éltek, melyek önálló törvényekkel, hadsereggel és szokásrendszerrel bírtak Az ókori Egyiptom szobrászata. 1. A szobrászat jellemzői •Főleg a halotti kultuszt szolgálja, •A fáraók megistenülését hirdetik . Ünnepélyes időtlenség •Anyaguk főleg kő, de lehet fa, agyag, fém, csont •Mindig egy kitüntetett főnézetre (elölnézet Az ókori Egyiptom korszakai / dinasztiái Korai időszak Felső-Egyiptom (0. dinasztia) Alsó-Egyipt.. - Különleges természeti adottságok: sivatagos, kopár vidék éles ellentéte a Nílus termékeny sávjával és az oázisokkal

Nílusi hajóút, hajós utazás, Egyipto

 1. 1 Az ókori egyiptomi nevelés Az ókori Egyiptom első virágkora a Kr. e. IV. évezredre tehető. Az a kultúra, amelyet mi je..
 2. Az ókori Egyiptom halottkultusszal összefüggő építészete, a sírhelyek típusának alakulása a masztabáktól a vázafestészet nagy korszakai, a geometrikus s fekete- és a vörösalakos vázafestészet jellemzői. Az ókori görög építészet formavilága, az oszloprendek. A görög kultúrába
 3. t már láttuk - az volt, hogyan lehet a gyermekbõl harmonikusan fejlett embert formálni. Olyan embert, akinek teste és lelke összhangban van: erõs, arányosan fejlett fizikummal rendelkezik, de fogékony a szép és a jó iránt is
 4. Az ábra (Az ókori Egyiptom korszakai) származási helye - eredetiben színes. Száray Miklós (2013): Történelem 9. Eszterházy Károly Egyetem (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.), Eger. p. 12. 5. feladat Az ábra (Politikai küzdelmek a hatalomért) származási helye - eredetiben színes. Száray Miklós (2013): Történelem 9
 5. denkiből, aki Egyiptom földjére lép, vagy egy múzeumi kiállításon, könyvek lapjain szembesül a fáraónikus építészet, szobrászat, festészet fenséges és mégis lenyűgözően emberi kisugárzásával. A hieroglif írás megfejtésével, a tizenkilencedik és huszadik század régészeti felfedezéseivel, a.
 6. A kurzus az ókori - egyiptomi, krétai, mükénéi, görög, hellenisztikus és római - művészet emlékeivel foglalkozik. egy-egy központi emléke vagy egy-egy meghatározó jelentőségű művészegyénisége körül kibontakozó korszakai. A félév foglalkozásainak további célja megismerkedni az egyiptomi és a görög-római.
 7. Az ókori üvegművészet legfőbb korszakai és stílusjegyei Az üvegkészítés tárgyi emlékei az ókori Mezopotámia és Egyiptom területén 15 C Az üvegművesség kialakulásának története, fejlődése Kézműves előzmények (más mesterségektől) 10 C Az üveg anyaghibái, gyártási hibái és azok lehetséges oka

Ókori egyiptomi művészet Egyiptom utazá

Ez a szobor már kitörést jelent az egyiptomi merevségből, mivel a nehézkes izomzatot és oszlopszerű végtagokat könnyed formákkal cserélték fel. A görög mester derűs, könnyed lelkű, mozgékony ifjút akart megörökíteni. Már a Kr. e. VI. században a szobrászok úttörő munkát végeztek a birkózó és labdázó ifjak. Görög oszloptípusok Ókori görög oszloptípusok - 3D modell - Mozaik Digitális . A dór, az ión és a korinthoszi oszlop méretében és oszlopfőjének díszítettségében is különbözik A római oszloprendek, a korinthoszit kivéve, melyet a rómaiak gazdag díszítése miatt karoltak fel, nem hoztak lényeges változást a görög oszloprendekhez képest Egyiptom társadalmi gazdasági helyzete Magyar Egyiptomi . Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői (Egyiptom, Mezopotámia, India, Kína) 2. A zsidó vallás fő jellemzői 3. A görög-római hitvilág (olümpiai játékok, görög vallás, római istenek) 4. Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században - Az ókori Egyiptom és Mezopotámia társadalmi berendezkedése jelentős korszakai 10 C A különböző korok és kultúrák kerámia-porcelán művészete A görög kerámiaedények formavilága, a vázafestészet jellemzői (feketealakos, vörösalakos és fehér alapú vázák

Kerámia - Korszako

korszakai (román, gótika) 12 12 12 12 Az újkor művészettörténetének nagy korszakai (reneszánsz, barokk-rokokó stílus) 20 20 20 20 Az őskor művészete, ókor: Mezopotámia, Egyiptom 16 16 16 16 Antik kultúra: görög-római művészet 16 16 16 16 Ókeresztény művészet, Bizánc és az iszlám művészete 16 16 16 16. Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye

1. A. Beszéljen az ókori Mezopotámia és Egyiptom ..

Mely szavak, kifejezések jellemzőek az őskori, melyek az egyiptomi szobrászati emlékekre A görög szobrászat a testneveléssel együtt bontakozott ki a stadionokban. Így születhetett meg a görög szobrászatban a ruhátlan emberek egyik szobortípusa, a kurosz, (mezítelen fiatal férfi szobra). Az ókori Görög művészet korszakai: Archaikus kor i.e. 700 - 480 Klasszikus kor i. e. 480 - 323 Hellenisztikus kor i. e. 323- kb. 50 Építészet: Támasz és teher - oszlop és gerenda Dór oszloprend Timpanon Parthenon (Athén, Akropolisz) Segesta (Szicília) Ión oszloprend Fríz: - szalagszerűen körbefutó dombormű Oszlopfő. Ezzel párhuzamosan bevezetést kap az ókori Egyiptom egyes korszakainak történeti, régészeti, művészettörténeti és vallástörténeti Azoknak ajánljuk, akik mélyen érdeklődnek az európai kultúra régebbi korszakai iránt: történészeknek, a régi irodalmak barátainak, romanistáknak, régészeknek és mindenkinek, akit.

Ókori görög irodalom - Wikipédi

Eva Bargalló Eva Bargalló műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Eva Bargalló könyvek, műve Howard Carter (1873-1939) 1891-től dolgozott Egyiptomban régészként és rajzolóként. 1892-ben csatlakozott Sir Flinders Petrie amarnai ásatásához, majd az amerikai Theodore Davisszel ásott Théba környékén. 1899-ben kinevezték a felső-egyiptomi műemlékek főfelügyelőjévé, 1903-1905-ben Alsó-Egyiptom régészeti.

Az ókori egyiptomi művészet több mint 3500 éves múltra tekint vissza, a kőkorszaktól kezdődően - rendkívüli eredményeket felmutató periódusokon át - egészen a kopt kultúráig. Alsó- és Felső-Egyiptom egyesítése és az időben i. e. 2850 és i. e. 2200 közé helyezhető Óbirodalom első dinasztiáinak megjelenése Töltsön velünk egy májusi délutánt Szentendrén, ahol a Ferenczy Múzeum Baráti Körének meghívására az újrarendezett Czóbel Béla kiállítást tekintjük meg. A 4.0 kiállítás kurátora Barki Gergely művészettörténész vezetésével az életmű kevésbé ismert korszakai is bemutatásra kerülnek, olyan alkotások, melyek a korai, párizsi, nagybányai, brügge-i. Az ókori görög istenek korán realizálták, hogy mindent a szexuális vágy irányít. És lényegében a görög poliszok lakói is mindent a szexualitásnak szenteltek: szobrot emeltek saját férfiasságuknak, szexeltek a barátaik fiaival, és rendületlenül csodálták az emberi testet - lehetett az egy fiatal fiúé, egy nőé, vagy.

A kopt művészet kincsei Egyiptomból a Szépművészeti Múzeumban - Újabb és újabb régészeti leletek tartják a világ napilapjainak címoldalán a fáraók Egyiptomát, s nincsen olyan év, hogy egy-egy monumentáli ókori görögök címke oldala az ORIGO-n. Kapcsolódó cikkek, videók, képgalériák Frontális munka, egyé-ni- és csopor-tos munka. 17-45 Középkori egyetemes és magyar történet A középkor kultú-rájának, gazdaság- és politika törté Az ókori Kelet államai, azonosságok, sajátosságok a gazdasági -társadalmi berendezkedésben Egyiptom korszakai Mezopotámia népei Forráselemzés gyakorlása (Hammurapi.

494. Millionenspiel. weitere Apps anzeigen. In diesem Ordner befinden sich weitere 24 Apps. Um diese anzuzeigen, müssen Sie den Ordner-PIN eingeben. OK A történelem korszakai; Ősember környezete; Az őskori ember élete; Termelő ember; Az első mesterségek és a cserekereskedelem kiakakulása; Összefoglalás; Mezopotámia; Egyiptom; A piramisok rejtélye és vallás; India; Kína; A krétai mondakör; Görög istenek; A trójai háború; A poliszok hajósai és kereskedői; Az ókori. Ókori fesztivál Athénban . Az antik görög művészet az európai kultúra alapja. Az ókori görögség történelme négy korszakra tagolódik - homéroszi, archaikus, klasszikus korra és hellenizmusra. A homéroszi korban (Kr. e. 2. évezred végétől a Kr. e. 8. század végéig) azaz a görög őskorban: az achájok, iónok és. Az ókori Egyiptom korszakai Melyek Egyiptom korszakai? Mi alapján osztották korszakokra Egyiptom történetét? Mutassa be az egyes korszakok főbb jellemzőit! 5. A hieroglifák - elsősorban kőbe vésett - írásjelek, amelyek élethűen ábrázolják az állatok, növények valódi alakját. Mégsem tiszta képírással van dolgunk. Az ókori Görögország és Róma története I. Görögország Kr.e. II. évezred - Kréta - Knósszosz a központ, képírás (lineáris A és B), ekehasználat, fejlett kereskedelem, városfalak 1500

A történelem korszakai Egyiptom a Nílus ajándéka Egyiptom társadalmi szerkezete A rejtélyes piramisok és a vallás Templomgazdaság, zikkurat A sumérok öröksége Az írás kialakulása Az ősi India Ősi indiai istenek Az ókori Kína A kínai Nagy Fal Jing, jang Mózes története Bibliai történetek A zsidó állam kialakulása. Az ókori római történelem: prefektus. 08 Mar, 2017. A prefektus egyfajta katonai vagy polgári tisztviselő volt az ókori Rómában. A prefektusok a Római Birodalom polgári tisztviselőinek alacsony és nagyon magas rangú katonái között mozogtak . A Római Birodalom kora óta a prefektus szó elterjedt, és általában egy. Történelem ókor fogalmak. Egyiptomi ó- és középbirodalom. A Kr. e. 3. ezredtől megerősödött az uralkodói hatalom az ókori Egyiptomban, és megjelentek ennek látványos és híres jelei, a piramisok Egyes feltevések szerint az őskor némely kultúráiban - főleg a földművelésre való áttérés korában - létezett a matriarchátus, vagyis nőirányítás alatt álló. Dolgozatom témájának kiválasztásakor nem volt nehéz dolgom, hiszen a nemrégiben, egyik művészettörténet óránkon elhangzottak - valószínűleg nem csak engem - gondolkodásra és bővebb utánanézésre késztettek a görög szobrászat témájában. Azon belül is az archaikus kor koré és kúrosz szobrainak emberábrázolási módja, jellegzetességei keltették fel. 18. Az építészettörténet korszakai 19. Az európai építészet korszakai és stílusai 20. A RABSZOLGATARTÓ TÁRSADALMAK ÉPÍTÉSZETE 21. Az ókori Kelet építészete 22. Az ókori Egyiptom építészete 23. Általános jellemzés 24. Földrajzi és természeti viszonyok 25. Történeti áttekintés 26. Kultúra, művészet 27 Zenetörténet gyakorlás-ókor/középkor/reneszánsz - Zeneszerző-évszám - zenetörténeti korszakok jellemzői - Zenetörténet - Ókor - zeneszerző-műcím