Home

Városi cím adományozása

Javaslat önkormányzati díjak, kitüntető és elismerő cím adományozására-Az előterjesztést Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi és Ügyrendi Bizottsága, illetve a polgármester (Az Év Kecskeméti Köztisztviselője) készíti.-Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2006. (I Díszpolgári cím adományozása Monoron Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/1991. Ök. számú rendeletével hozta létre a legmagasabb rangú városi kitüntetésként a Díszpolgári címet Városi kitüntetések adományozása. 2020. április 23. 13:55 Közérdekű. Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának a Hajdúböszörmény Város Díszpolgára Cím, valamint Hajdúböszörmény Város Tiszteletbeli Polgára Cím és Városi Kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 15/2003 SZARVAS VÁROS DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSA: Sorszám: Név: Adományozás időpontja: Határozat száma: 1. Ruzicskay György: 1975: 6/197

KALOCSA VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM ADOMÁNYOZÁSA 2018-BAN 2017. december 21. 2013-ban alkotta meg Kalocsa Város képviselő-testülete a Kalocsa Város Díszpolgára cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletét, mely alapján - legfeljebb kétévente - olyan köztiszteletben álló, példamutató magatartású, cselekedetű személy részére. 2000 és 2010 között azonban a magyar történelemben páratlan városiasodás indult be, legalábbis a városi cím adományozása alapján. A könnyebb feltételeknek és a megengedőbb politikai légkörnek köszönhetően tíz év alatt 106 település vált várossá

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése - a város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére - díjakat alapított A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amellyel a település tiszteletét és háláját fejezi ki a kitüntetett személynek.. A díszpolgári címet általában az nyerheti el, aki közösség érdekében kifejtett tevékenységével, magatartásával eredményesen elősegítette a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, illetve a politikai, gazdasági, kulturális. Szentendre Város Önkormányzat 2021. augusztus 20-án 17:00 órai kezdettel, a MűvészetMalomban tartja az államalapítás és Szent István ünnepe alkalmából rendezett városi ünnepséget. A program keretében kerül sor a Szentendre Város Díszpolgára cím adományozására és a Pro Urbe Emlékérmek átadására

Pénz vonatkozása nincs a címzetes igazgatói cím adományozása megérdemelt. Póczik Anita: Elmondja, hogy a város egyik legméltóbb iskola igazgatója, jelenleg már nyugdíjas, munkája elismeréseként megérdemli a címzetes igazgatói cím adományozását. Dióssi Csaba: Kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról 3. Pápa Város Tiszteletbeli Követe cím alapítása és adományozása 3. § (1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Tiszteletbeli Követe címet alapít. (2) Pápa Város Tiszteletbeli Követe cím annak a természetes személynek adományozható, aki Pápa város érdekeinek érvényesítése érdekében. Pásztó Város Díszpolgára cím adományozása / dr. Kiss Mária / 102/2007./IV.19./ Pásztó Város Díszpolgára cím adományozása / dr. Tari Lujza / 122/2007./V.30./ ÁSZ vizsgálat tapasztalatai a település rendezési terve és vízrendezési témában . 129/2007./V.30. Biatorbágy már 1994-ben elkészítette a várossá nyilvánításhoz szükséges programját, az ebben felvázolt fejlesztési irányt következetes, lendületes munkával követni tudta, és így elnyerhette a városi lét rég megérdemelt elismerését, melyet a városi cím adományozása jelent

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése - a város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére - kitüntetéseket, elismerő címeket alapított. Kitüntető címek >(Kecskemét Város Díszpolgára, Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára. ÍGY KÉSZÜL A MAGYAR VÁROS 141 zóan, hogy a városi cím adományozása egy állapot, illetve folyamat elismerése, avagy kiindulópont, egy területpolitikai, -fejlesztési lehetőség biztosítása. Továbbgondolva azonban az előző bekezdésben foglaltakat: a jelenlegi önkormányzati rendszerben a Díszpolgári cím adományozása 2020. évben Makó Város Emlékérme 2020. évi adományozása 0. július hÓ 6. napján, a Makól Polgarmesterl Hlvatal oepület 1 . emeletl klstargya10 termében az megtartott 9. — rendkívüli, nyilvános — ülésének NAP 1 REND JE Makó Város Onkormányzat Képviseló-testület Díszpolgári cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki Máriapócs város és lakossága érdekében - állami, társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, egészségügyi, kulturális, sport területen - hosszabb időn át kiemelkedő vagy közismert tevékenységet fejtett ki Negyedszázada a városi cím adományozása és az egyesület megalakítása kapcsán - ötven éve (1968. december 17.) az Ó-városháza földszintjén megnyílt a Néprajzi Kiállítás tiszteletére - a Fényszaruiak Baráti Egyesülete, Jászfényszaru Város Önkormányzatával és a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárral együttműködve Helytörténeti konferenciát.

Szentendre Város Önkormányzat 2021. augusztus 20-án 17:00 órai kezdettel, a MűvészetMalomban tartja az államalapítás és Szent István ünnepe alkalmából rendezett városi ünnepséget. A program keretében kerül sor a Szentendre Város Díszpolgára cím adományozására és a Pro Urbe Emlékérmek átadására. Az ünnepséget a Szentendrei Kulturális Központ szervezi. Azt. Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 31-én (szerdán) 17:30 órakor rendkívüli zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében,melyre tisztelettel meghívom. Napirend: 1.) Művelődésügyért kitüntető cím adományozása Előadó: Tóth István polgármeste Zalaegerszeg Város Díszpolgára kitüntető cím, Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntető cím adományozása Javaslattételi felhívás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak. melyet a városi cím adományozása jelent. Jelen könyv a várossá nyilvánítási kezdeménye-zés dokumentációjának feldolgozása, hogy a benne foglaltakból az olvasó megismerhesse azt a folyama-tot, mely a városi rang eléréséhez vezetett, illetve Biatorbágy helyzetét a városi cím elnyerésének elõ-estéjén

32/2019. (II. 25.) Kgy határozat Győr megyei jogú város díszpolgára kitüntető cím adományozása. K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2019. február 25-én tartott Közgyűlésén. készült jegyzőkönyvébő 74/1993.//VIII.17./ Városi Tv létrehozása 80/1993. /X.5./ Utca elnevezése M.keresztesen 81/1993. /X.5./ Régi utcanév visszaállítása 82/1993. /X.5./ Pásztói Kórházért Alapítvány létrehozása, alapító okirat elfogadása 119/1993. /XII. 21./ Díszpolgári cím és Pásztóért emlékplakett adományozása Tárgy: Zalaegerszeg Város Díszpolgára kitüntető cím adományozása (Zárt ülés) ZMJVK 69/2016. (IV.15.) sz. határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése posztumusz Zalaegerszeg Város Díszpolgára kitüntető címet adományoz Dr. Kustos Lajos részére

cím adományozása. Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 27/2009. (X.22.) sz. önkormányzati rendelete 1. §-a értelmében: A Képviselő-testület Baja Város Díszpolgár A) Kitüntető címek és a Város Kulcsa kitüntetés adományozása. 19. § Kecskemét Város Díszpolgára. A Közgyűlés Kecskemét Város Díszpolgára (a továbbiakban: díszpolgár) kitüntető cím adományozásával ismerheti el azon kiváló személyiségek érdemeit ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT. KITÜNTETÉSEK (17/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet a Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozása rendjéről

1.) Elóterjesztés díszpolgári cím adományozása tárgyában Elóadó: Pálosi László polgánnester 2.) Elóterjesztés városi kitüntetó címek adományozása tárgyában Elóadó: Pálosi László polgármester 3.) Elóterjesztés Katona Tibor földbizottsági feladatkörben eljáró Magyar Agrár- Az elismerő cím adományozása az önkormányzat és a város lakossága részéről megnyilvánuló tiszteletet, erkölcsi megbecsülést mutatja, amely oklevél átadásával jut kifejezésre. Elismerő címekből és szakmai elismerő címekből évente címenként legfeljebb kettő adományozható

A város olyan település, amelynek valamilyen (kulturális, ipari, kereskedelmi stb.) jelentőségénél fogva különleges, törvény szerint meghatározott jogállása van. A város élén ma általában a polgármester áll.. A város az emberi településformák legmagasabb szerveződési szintje. Az ember számára a város az egyetlen olyan élőhelytípus, ahol nagy egyedszámban és. Semmi esetre sem tekinthető etikusnak, hogy egy városi, helyi elismerést jelentő cím adományozásáról az érintett a sajtóból értesüljön. A korábbi díszpolgári (vagy egyéb helyi) címek adományozása során a döntésről nem tájékoztattuk előre sem a kitüntetettet, sem a sajtót Kik kapjanak városi díjat? ELISMERÉSEK Hagyományosan az év végén, a várossá nyilvánítás évfordulójára is emlékező ünnepi testületi ülésen szokás átadni Baja kitüntető címeit és a szakmai díjakat, ezek adományozása azonban augusztus végéig kezdeményezhető. 2021. aug. 18 3. § Az elismerő cím adományozása pályázati úton történik. 4. § (1) Évente három elismerő cím adományozható. (2)1 Az elismerő címmel járó juttatások: a) oklevél, b) Tiszta udvar, rendes ház feliratú, 20x30 cm nagyságú falra szerelhető tábla, amely tartalmazza Pécel Város Önkormányzatának színes címerét. Adatkezelő neve: Tata Város Önkormányzata Székhely: 2890 Tata, Kossuth tér 1. PIR azonosító: 729611 adószám: 15729617-2-11 honlap: www.tata.hu telefonszám: +36-34-588-600 képviselő: Michl József (polgármester) e-mail cím: adatvedelem@tata.hu AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

nyében történik-e, vagy a városi cím adományozása inkább politikai szándék által vezé-relt. Kutatásukban igyekeznek feltárni azokat a társadalmi és politikai tényezőket, ame-lyek a várossá nyilvánítás folyamatát befolyásolják. A Magyarországon működő rend Tárgy: A Vác Város Művelődéséért kitüntető cím adományozása Z-31/2019. (XII. 03.) sz. Emberi Kapcsolatok Bizottság határozata Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2020-ban a Vác Város Művelődéséért díjat a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19 Tel: +36(92) 502-100 Fax: +36(92) 311-47 (a képen: Losonczi Pál, az Elnöki Tanács Elnöke beszédet mond a városavató ünnepségen Móron) Korábban olvashattak nálunk arról, hogy Mór századikként 1984. január 1-én kapott városi rangot

Kecskemét - Önkormányzati elismerő címek adományozás

Díszpolgári cím adományozása Monoron Monor város

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA . Benyújtási határidõ: 2021. JANUÁR 8. Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyûlése 2021-ben is adományoz kitüntetõ címeket és díjakat Városi kitüntető díjak. Védetté nyilvánítás. Rendelet elidegenítésről. Lakásbérlet rendelete. IPA rendelete. Elektronikus ügyintézés. Hulladékgazdálkodás rendelete. Csatornadíjak megállapítása. Díszpolgári cím adományozása. Tiszteletdíj rendelete. Költségvetés rendelete (módosítás) Helyi építési szabályza Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-án (szerdán) 17:30 órakor testületi ülést, majd azt követően 18:30 órakor zárt testületi ülést tart a Városháza földszinti tanácskozó termében 117_2020.(VI.25.) -Kerepes Város Díszpolgára cím adományozása posztumusz.pdf 118_2020.(VI.25.) -Kerepes Ifjú Tehetsége Díj adományozása.pdf 119_2020.(VI.25.) -Forrás Művelődési Ház intézményvezetői megbízása.pd Kollégiumi válogatottak felkészítése a minden évben megrendezendő városi kollégiumok közötti bajnokságra. A Petőfi Kollégium, Miskolc város sportbajnokságának tizennégyszeres bajnoka. informatika-szakkör, Kiváló Kollégista cím adományozása

Városi kitüntetések adományozás

gát, a cím adományozását megalapo-zó tényeket. Fentiek értelmében kérjük, hogy a kitüntetõ cím adományozására vonat-kozó javaslataikat írásban 2009. feb-ruár 16-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatalhoz. Az Év Rendõre cím adományozása Az Év Tûzoltója cím adományozása Takler-nedûk a brit fõvárosba KISBÉR VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím. 2015. december 19. , szombat. 2015. december 19-én este, a Városi Karácsony ünnepségén került átadásra KISBÉR VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím. A képviselő-testület egyhangú döntése alapján ezt a címet Hegedűs Pál kapta meg. Az ünnepségen Szabó Hedvig, a WAMK munkatársa méltatta Pali bácsi. Szeged Megyei Jogú Város polgármestere, országgyűlési képviselô Díszpolgári cím adományozása, a Pro Urbe, a Szegedért Emlékérem és a Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért kitüntetések átadása A műsorban közreműködnek: Fekete Gizi színművész, Kelemen Zoltán és László Boldizsá

Video: Szarvas váro

KALOCSA VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM ADOMÁNYOZÁSA 2018-BAN - Kalocs

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 27-én megtartott zárt testületi üléséről 5.) Gárdony Városért kitüntető cím adományozása Előadó: Tóth István polgármester 406/2017. (IX. 27.) h a t ár o z a t Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben Gárdony. 133_2019.(V.23.) -Kerepes Város Díszpolgára cím adományozása posztumusz.pdf. 154_2019.(VI.27.) -Kerepes Ifjú Tehetsége Díj adományozása Földi.pdf. Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szabó Magda Városi Könyvtár. Szilasblog. Forrás Művelődési Ház info@szentendre.media.hu; Élő adás . TV Szentendre; TV Budakalász; Rádió Szentendre; Szentendrei Médiaközpon

Nem lesz több magyar város - ORIG

12/1991. (X. 30.) KT rendelet. a Gyomaendrőd Díszpolgára cím, valamint a Gyomaendrődért kitüntető emlékplakett alapításáról és adományozásáról 1. Gyomaendrőd Város Képviselö-testülete a város fejlesztése érdekében politikai, gazdasági tevékenységével huzamosabb ideje kiemelkedő eredményt elért, továbbá a település társadalmi életében, művészeti. Mikor és hogyan történt az első dísz­polgári cím adományozása Kossuth Lajosnak? Az 1849. áprilisi győztes erdélyi hadjárat idején abból az alkalomból, hogy Kossuth Lajost kormányzó elnökké választották, Bem József tábornok pedig kiűzte a császári csapatokat Erdélyből, Demeter József városi főjegyző, a szabadságharc időszakának jelentős, ám alig emlegetett.

Kecskemét - Önkormányzati díjak adományozás

Makó Város Polgármesterétől. 6900 Makó, Széchenyi tér 22. M E G H Í V Ó . Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete r e n d k í v ü l i ü l é s é t Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 10. § (1) bekezdés alapján 2020. július 6. napján (hétfőn) 19:15 órára összehívom.. Az ülés helye: Makói Polgármesteri Hivatal - Nagytere Borsodnádasd Város Önk Képviselőormányzat-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 1. Díszpolgári cím adományozása Előterjesztő: Kormos Krisztián polgármeste

Közgyűlési meghívó (2018.11.22.) Közgyűlési meghívók (2018) Szám: KOZP/1-10/2018. MEGHÍVÓ. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2018. november 22-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére. Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem. Napirend előtt: A hónap műtárgya: a VKSZ Zrt 8. - Kőszeg város és az Írottkő Natúrpark 2006. évi turisztikai fejlesztési és marketing-terve. 9. - A fogorvosokkal és a körmendi kórházzal kötött szerződések módosítása. 10. - Fogászati röntgengép eladása. 11 27.) Vác Város Díszpolgára elismerő cím adományozása. 28.) Pro Urbe egyéni és közösségi elismerő cím adományozása. 29.) Ingatlanügy - Mária u. 7. 30.) Ingatlanügy - 4747/11 és 4747/12 hrsz-ú terület. 31.) Lakásügy - Ulrich Károly köz 3. fsz. 1. 32. 2017.10.18. A 106/2017. (VII. 12.) Kt. számú, «Új kiemelt fejlesztési terület kijeLölése (Napelempark II.), valamint ezzeL összefüggésben a telepüLásrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges településfejlesztési döntés, illetve tervezési program. Díszpolgári cím és annak adományozása A város önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelképpen értékelve állíthassa

Díszpolgár - Wikipédi

Államalapítás és Szent István ünnepe 2021 Szentendre

2021. augusztus 20. - programok Szentendré

Kiskunmajsa város díszpolgára kitüntet ő cím adományozása - 226/2010. sz. határozat Kiskunmajsa város közszolgálatáért kitüntet ő cím adományozása - 227/2010. sz. határozat Kiskunmajsa sportjáért kitüntet ő cím adományozása 2./ N a p i r e n d Kiskunmajsa Város Polgármesterének el őterjesztése (2) Külföldi állampolgárnak a cím adományozása e setén a 4. § ( 1) b ekezdésében említett o klevélhez a díszpolgárrá választott államának hivatalos nyelvén készült fordítást is mellékelni lehet. (3) A plakett elölapján a város történelmére utaló elemekböl alkotott, szabad asszociációkat elindít 1. Tapolca Város Díszpolgára kitüntető cím1 1. § (1) A Díszpolgár cím adományozásának célja, hogy a város kitüntető címmel ismerhesse el azok érdemeit, akik a)2 kiemelkedő közéleti, gazdasági munkásságukkal, tudományos, művészeti, kulturális tevékenységükkel, maradandó életművükkel hozzájárultak a váro A városi cím adományozása 18 évvel ezelõtt történt, azt is mondhatjuk, hogy a mai napon vált nagykorúvá váro-sunk. Mint egy családban, amikor a gyer-meknagykorúváválik,ésaszülõkszívetel-ve van szeretettel, büszkeséggel, úgy ér-zem most én is a szeretetet és a büszkesé A cím adományozása nem jár pénzügyi díjjal. A program révén a UNESCO elismeri a címet elnyerő városnak a könyvek és az olvasás népszerűsítése iránti elkötelezettségét A könyv és a szerzői jog világnapja és a következő év április 23. közötti 12 hónapos időszakban. A világ könyvfővárosa cím nyertese

Dr

Dunakeszi Város Polgármesterétő

 1. den évben az ezred személyi állományának szavazatai alapján ítélnek oda kollégáinknak
 2. recen város díszpolgári címét a közgyűlés adományozza. 1971-től a cím adományozója Debrecen város Tanácsa, 1992-től viszont ismét a város közgyűlésének hatáskörébe tartozik a díszpolgári cím adományozása. A díszpolgári intézmény egyilc legMontosabb aktusában-a cím oda
 3. A Göd Város Szolgálatáért Díj kitüntető cím adományozása - 2020. év 179/2020. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat. A 178/2020. (VI. 30.) Ök. határozat kiegészítése 180/2020. (VI. 30.) Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ajánlatot elfogadja és felhatalmazza a.
 4. (2) A díszpolgári cím elhunyt személy részére posztumusz is adományozható. (3) A díszpolgári cím évente egy alkalommal adományozható. Az egy alkalommal kiadható díszpolgári címek száma kettő, melyből legfeljebb egy adományozható elhunyt személynek. (4) A díszpolgári cím adományozása együtt já

A rendeletben szerepl ı szakmai kitüntet ı díjak és kitüntet ı cím adományozása által lehet ıség van arra, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata elismerhesse azon lajosmizsei lakosok, vállalkozások, gazdasági társaságok és szakmai munkaközösségek példaérték ő, kimagasló tevékenységét, munkáját Karcag Városi Önkormányzati rendelet a díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe díj, a Karcagért Emlékérem1 és a Karitatív tevékenységért díj2, valamint a Karcag Város Közszolgálatáért díj3 alapításáról és adományozásáról 21/1994. (V. 25.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, 7/1997. (III 1. § Gyomaendrőd Város Képviselö-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a) Gyomaendrőd Díszpolgára 2 címet, b) Gyomaendrödért kitüntető emlékplakettet alapít. Gyomaendrőd Díszpolgára 3 cím adományozása. 4 2. § (1) A Gyomaendrőd díszpolgára címből évente csak egy adományozható

Biatorbágy Város 1192-1966-2007 Biatorbág

Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozható városi kitüntető díjak: Nagykálló Város Díszpolgára cím és Nagykálló Város Szakmai Díjai: Ámos Imre Díj, Szilágyi István Díj, Korányi Frigyes Díj, Nagykálló Városért Díj. A városi kitüntető díjak magyar és külföldi állampolgárnak, továbbá posztumusz is adományozhatók TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (II. 3.) rendelete Tét Város címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, díszpolgáráról, jó. tiszteletbeli tagsÁg adomÁnyozÁsa KIVONAT MEZÕHEGYESI VÁROS- ÉS KÖRNYEZETVÉDÕ EGYESÜLET JEGYZÕKÖNVÉBÕL A jegyzõkönyv készült: a Város- és Környezetvédõ Egyesület közgyûlésén, 2008. április 15-én, 17 órai kezdettel, a József Attila Általános Mûvelõdési Központ ének-zene tantermében tevékenységükkel, maradandó életművükkel hozzájárultak a város fejlődéséhez, vagy 2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A díszpolgári cím évenként egy alkalommal, legfeljebb egy személy részére adományozható. (2) A R. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki Ennek érdekében Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velencéért Emlékérem, Velence Rózsája Díj, Díszpolgári Cím és a Velencéért Oklevél elismer ő kitüntetéseket és díjakat alapít. A kitüntetések és díjak adományozása nem válhat eszközévé sem közvetetten, sem pedi

Kecskemét - Önkormányzati díjak, oklevelek és elismerő

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2019. május - 2019. június hónapokban hozott érdemi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor, polgármester. A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel 18.25 Szentendre Város Díszpolgára cím adományozása, a Pro Urbe emlékérmek átadása A díjakat átadja: Verseghi-Nagy Miklós, polgármester; 18.45 Szózat a katonazenekar előadásában; 18.50 Új Szentendrei Kamarazenekar koncertje; 1 9:30 Csillagszeműek néptánc együttes - Fő té Borsodnádasd Város Polgármestereként tisztelettel meghívom . 2020. augusztus 14. (péntek) 15.00 órai kezdettel . a Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár dísztermében tartandó . ünnepi testületi ülésre, majd az azt követő állófogadásra. Napirendi javaslat: 1. Díszdoktori címek és elismerések adományozása Önálló döntési jogköre viszonylag szerény, leginkább szimbolikus ügyekre korlátozódik (közterület elnevezése, városi díszpolgári cím adományozása, stb.). Ugyan két közgyűlés között egyes sürgős ügyekben hozhat pénzügyi döntéseket (de ilyenkor is csak az előzetesen elfogadott forrásokból köthet), ám utólag.

városi kitüntetés és elismerés alapításáról

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. június 29-én (kedden) 08.00 órai kezdettel tartandó nyilvános képviselő-testületi ülést követően ZÁRT ülést tart Az ülés naprendje: Balatonfűzfő Díszpolgára cím és a Balatonfűzfőért kitüntetés adományozása Szentendre Város Önkormányzat 2020. augusztus 20-án, 17 órai kezdettel tartja az államalapítás és államalapító Szent István ünnepe alkalmából rendezett városi ünnepséget a Városházán. Az eseményen adják át a városi kitüntető díjakat és a város pedagógiai díját. Az ünnepséget a járványügyi készültségnek megfelelően szűk körben tartják, élő. j., Komárom Város Közszolgálatáért kitüntető cím adományozása. Előadó: Zatykó János polgármester. Dr. Szöllősy Ferenc jegyző Zárt ülés! k., Kérdések, bejelentések. A Képviselő-testület a javasolt tárgysorozatot 17 igen szavazattal elfogadja Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntetésekről Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §

Az államalapítás és Szent István ünnepe - Szentendre Város

Tájékoztatás. Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 27-ei ülésén döntött Egészségügyi Díj adományozásáról, mely alapján. Egészségügyi Díjat kapott: Balogné Justin Zsuzsanna laborasszisztens, dr. Vámos Ildikó adjunktus, neurológus szakorvos, dr. Klucsai Róbert urológus szakorvos, főorvos Varsány Közösségi Ház és Könyvtár . Varsány Közösségi Ház. Címe: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 10. Telefon: 56/889-710, 56/889-71 átadásra a Szentendre Város Díszpolgára és a Pro Urbe kitüntetõ díjak Az ünnepség programja: † Ünnepi köszöntõt mond: dr. Dietz Ferenc polgármester † Ünnepi megemlékezést mond: dr. Mezey Barna, az ELTE rektora † Ökumenikus újkenyér szentelés † Szentendre Város Díszpolpára cím adományozása és a Pr

Helytörténeti konferencia könyvbemutatóva

 1. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2019. évi I. féléves. M U N K A T E R V E. SOROS ÜLÉSEK IDŐPONTJA: 2019. január 30. február 20. március 27. április 24. május 29. június 26. 13.00 ór
 2. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/114-7/2013. MEGHÍVÓ. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. szeptember 12-én 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére. Az ülés helye: Városháza Kossuth terme. Napirend előtt: A hónap évfordulója: 5 éves a Veszprém Arén
 3. d -
 4. Testületi ülések Testületek Egészségügyi és Szociális Bizottság Ifjúsági és Sportbizottság Józsai Településrészi Önkormányzat Környezetvédelmi.
 5. Hajdúdorog Város Kiváló Pedagógusa Emlékérem. Ugyanakkor a helyi gazdasági életben rendkívül fontos szerepet játszó személyek, szervezetek, csoportok közül is többen lehetnek érdemesek arra, hogy a munkájukat kitüntető cím odaítélésével ismerje el a város Képviselő-testülete
 6. /2/ Gödöllő város díszpolgárát: a.) megilleti a Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím viselésének joga, 3b) meg kell hívni; ba) a képviselő-testület üléseire, bb) a városi ünnepségekre, társadalmi eseményekre, bc) város által szervezett kulturális programokra, rendezvényekre
 7. 23.)Mezőkövesd Város Díszpolgára kitüntető cím és Mezőkövesd Városért kitüntetés adományozása Előadó: Csiger Lajos Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke Referens: Guba Viktória szervezési referens Felelős: Polgármester Határidő: értelem szerint Interpellációs szándékát jelezt

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÉS SZENT ISTVÁN ÜNNEPE - Szentendrei

Szám: 3/408-1/2021. TÁJÉKOZTATÓ . Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. július 13-án (kedd) 9.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, a városi kitüntetések adományozása, valamint egyes határidőhöz kötött további előterjesztések megvitatása céljából, a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1 5. Paks Város Díszpolgára cím és a PRO ŰRBE Emlékérem kitüntetés adományozása 6. Paksi Életfa Idősek Otthona intézményvezetői pályázatának kiírása 7. A víziközmű-szolgáltatási ágazat 2021-2035 közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása OKTÓBER 1 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Telefon: +36-76/513-513 Telefax: +36-76/513-538 E-mail: kecskemet@kecskemet.h 2016 Címzetes egyetemi docens cím adományozása. Egyéb szakmai tevékenység: Kamarai Tagság / Küldött. Budapesti Építészkamara Felügyelő Bizottság 2002-2004 Budaörsi városi tervtanács / Tervtanácsi Tag. 1976-1982 Oktatás a BME Építész Kar / Külső oktatóként

Események a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégiumban