Home

Hátország szerepe az első világháborúban

Az első világháború a korábbi háborúkhoz képest sokkal jelentősebb gazdasági és társadalmi hatással járt, mivel ez volt az első totális, indusztrializált háború, ami addig ismeretlen méretű és jellegű erőfeszítést igényelt a hadviselőktől, beleértve a kivezényelt milliós embertömeget, azok ellátását hadianyaggal, élelmiszerrel, ruházattal Harctér és hátország - az első világháború gazdasági és társadalmi hatásai Szerző: Szőts Zoltán Oszkár 2017-02-12 2018-10-20 Szőts Zoltán Oszkár Beszámoló , Lapozó számolni kell a háborúnak a társadalmi élet összes viszonyait felforgató rettentő hatásával. - írta Tisza István 1914. augusztus 2-án. Magyarország az első világháborúban Magyar katonák a frontokon A háborús hátország Történelem Történelem 7. Az első világháború. kép a lexikonba. Élelmiszerjegy: A hátország A háborút a nacionalista légkör miatt a legtöbb országban lelkesen fogadták. Ez azonban hamarosan megváltozott. A. A HÁTORSZÁG SZEREPE. Vessünk néhány pillantást a totális háborúk hátországára! Az első dimenzió a rombolás és pusztítás, amely az első háborúban jórészt a frontok közvetlen környezetére korlátozódott, majd a másodikban Európa hatalmas területeit érintette

Budapest 100: az első világháborús hátország fényképésze. Kolozsi Ádám. Barakonyi Szabolcs (képszerkesztő) 2016.11.24. 00:19. A háborús Budapest képei az első nagy világégés idejéből nem a háborús kliséket nyújtják; dörgő ágyúk és heves hadmozdulatok helyett gulyáságyúk és utcán őgyelgő katonák. Hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai az első világháború alatt. Mennyiben változott meg táplálkozásuk, foglalkoztatásuk, hétköznapi tevékenységeik, egyáltalán, volt-e lehetőségük szórakozásra? 1914. június 28-án Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét. A merénylet hatalmas megdöbbentést keltett, mégis kevesen. Az első világháború vagy I. világháború (a második világháború előtt egyszerűen csak világháború, nagy háború vagy a háború, amely véget vet minden háborúnak) néven illetett háború egy 1914 és 1918 között, négy éven át tartó, Európából induló globális háború volt, amely összesen több mint 10 millió ember halálát okozta, és amely.

Gyarmati György történész, a Magyar Történelmi Társulat alelnöke bevezetőjében elmondta: sajátos módon a hadtörténet és a hátország kutatása mindmáig elválik egymástól, pedig a 20. századi fegyveres összeütközések egyik újdonsága éppen az, hogy a front betört a hátország mindennapjaiba, a háború totálissá. Az első világháború új fegyvereinek tekintünk néhány már korábban megalkotott, de tömeges előállításra és felhasználásra csak ekkor kerülő fegyvert, ezek közül a legfontosabb az aknavető, géppuska, a kézigránát, a lángszóró, a harci gázok és a mesterséges ködösítés. Mindkét oldalon ismerték, majd az állóháború kialakulásával egyre nagyobb. Az olcsó áruházi darabok az alsó-középosztály,sőt a munkásnők számára is elérhetők voltak. Megindult a divatdemokratizálódásának máig tartó folyamata. (Sedlmayer Krisztina: Női divat az első világháború után) Kérdések: Mit jelent a hátország kifejezés? Milyen szerepet játszott a hátország a háborúban Első balkán háború: görög, bolgár, szerb összefogással a törököket szinte teljesen kiszorítják A hátország átállt a hadigazdaságra. 3 3. Propaganda és média szerepe nő: Az újságok, rádió, szórólapok segítségével próbálták meggyőzni az egyre elégedetlenebb lakosságot a háború folytatásáról Forrás: A térképeket Nagy Béla, az MTA Történettudományi Intézetének térképésze készítette Államformák: Mely államokban volt köztársaság az államforma a világháború előtt? Mely államokban szűnt meg a monarchia 1924-re? Milyen új államforma jelent meg az 1920-as években Oroszországban? Országhatárok: Melyek voltak az első világháború nyomán születő új.

Az első világháború abban is különbözött minden korábbi háborútól, hogy soha nem tapasztalt mértékben vette igénybe a hátország tűrőképességét és támogatását. Ugyan a tényleges küzdelem a huszadik század közepéig tipikusan maszkulin műfaj volt, ez nem jelentette azt, hogy a nők teljesen kívül rekedtek volna a küzdelmeken Az év elején abban a reményben ringatták magukat a frontokon, a hadvezetésben, az otthonokban, hogy pár hónap és véget ér a háború. Egyre nagyobb nyomás nehezedett a döntéshozókra, de egyre nagyobb igénybevétel súlyosbította a hátország lakosságát is. 1916 decemberében, ha visszapillantottak az eltelt esztendőre. Nők az I. világháborúban. A nők többsége a háború előtt otthon töltötte a napjait, és a család ellátásával, a gyerekek nevelésével foglalkozott. A háború kezdeti szakaszában a feladataik főként adománygyűjtésre, jótékonysági munkára, sapka-, zokni- és kötszerkészítésre korlátozódtak, de mivel egyre több. Hátország Szőts Zoltán Oszkár: A világháború szerepe információtechnológiai újítások létrejöttében (amelyeket aztán a békeidőben is használtak, mint Az első világháború új dimenzióba helyezte, intézményesítette és egyben múzeumi szintre emelte a harctéri gyűjtést. A politika

A hátország a Nagy Háborúban Magyar Nemzeti Levéltá

Az első világháború évei alatt, távol a fronttól, a hátország lakossága is hozzászokhatott az erőszakhoz, a halottak látványához. Ekkor ugyanis az újságok fényképes beszámolói már nem 19. századi brit udvari fotós, Roger Fenton háborús felvételeinek stílusában készültek Az első világháború információtörténetéhez Műhelykonferencia (Az előadóknak büféebéd) Hátország 14,30 - 14,40 Szőts Zoltán Oszkár: A könyvkiadás szerepe a társadalmi problémák 16,40 - 16,50 Turbucz Péter: Az Országos Hadsegélyező Bizottság szerepe a honi propagandában 1914-15-ben, különös.

Harctér és hátország - az első világháború gazdasági és

8.1 Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemzői. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak elemzése. A hátország szerepe a háborúban. Nagyhatalmi érdekek és ellentétek a béketár­gyalásokon. Tk 6- Herber, Martos, Moss, Tisza- Történelem A hátország és a nők: Az első világháború jellegzetes fegyverei. Ennek az oldalnak van egy rövidebb változata is. A lövészárkok/állások védelmében a fegyverek mellett a szögesdrót-akadályok nak is óriási szerepe volt. Az első világháborúban több haditechnikai eszköz, illetve azok alkalmazása lényeges. Tatabánya az első világháborúban Tatabánya az első világháborúban Tatabánya az első világháborúban VÁROSI LEVÉLTÁR T A T A B Á N Y A VÁROSI LEVÉLTÁR T A T A B Á N Y A No.1 VÁROSI LEVÉLTÁR TATABÁNYA No.2 No.3 V Á R O S I TATABÁNYA No.4 No.5 VÁROSI LEVÉLTÁR T A T A B Á N Y A VÁROSI LEVÉLTÁ

A KÉT VILÁGHÁBORÚBAN - A KATONAI CÉLÚ FELHASZNÁLÁS LEHETŐSÉGEI ÉS TAPASZTALATAI Zsigmond Gábor 1 Bevezetés A vízi áru- és személyszállítás nagyjából egyidős az emberi civiliz á-ciók kialakulásával, az első települések és kereskedelmi telepek létrejöt Az első világháborús csatatereket a tüzérség uralta, ahogyan manapság a légierő uralja a modern csatateret. Gáz. A franciák voltak az elsők, akik az első világháború alatt vegyi fegyvert (könnygázt) vetettek be. A németek először 1915 januárjában, Bolimów városnál használtak xilil-bromidot tartalmazó lövedékeket A Balkán-kérdés szerepe az első világháború kirobbanásában 10.10-10.30 Dr. habil. Gulyás László egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem): A háborús hátország kulcstényezője: az élelmiszeripar a Nagy Háború évei alatt 10.30-10.50 Dr. Mózessy Gergely igazgató (Székesfehérvári Egyházmegyei Gyűjtemény)

A hátország - Történelem 7

Az első világháború (1914-18) villámháború helyett állóháború alakult ki a háború újdonságai: • a gépek háborúja • nőtt a hátország szerepe • jelentős a civil áldozatok száma az elhúzódó háború az antantnak kedvezett, 1917 a fordulat éve: • Oroszország kivált (februári forradalom - októberi forradalom Az első világháború A háború kirobbanásának legfőbb okai. Hatalmi ellentét Európa vezető országai között. Fegyverkezési verseny. Európai szövetségi rendszer védelmi jellegének megszűnése, helyette mozgósítások, ultimátumok, mint külpolitikai eszközök használata. Kölcsönös bizalmatlanság az államok között A 20. század első negyedében az egyháznak a társadalom átalakulása mellett a korszak világméretű hadi eseményeire is válaszokat és iránymutatást kellett adni. Az első világháború nehézségei között a fr ontokon helytálló katonák, és az otthon maradt hátország egyaránt vigaszt várt Maradni szégyen, veszni borzalom - Magyar írók az első világháborúban. BABITS MIHÁLY: MIATYÁNK - 1914 (részlet) Miatyánk ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világod: a te neved megszenteltessék, a te legszebb neved: Békesség! Jöjjön el a te országod. Véres a földünk, háboru. katonai-politikai szövetség az első világháborút megelőzően, és az első világháború idején. Alapítói: Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország. A háború idején az antant oldalán harcolt Szerbia, Olaszország, Románia és az Egyesült Államok, Oroszország viszont 1917 végén kivált a szövetségből

Kapronczay Károly Az epidémia a harctereken és a hátország című előadásában ismertette, hogy az első világháborúban rengeteg volt a járványbeteg. Kifejtette, ennek oka az volt, hogy a küzdő felek - főleg a keleti fronton - sajátjuktól eltérő mikrobiológiai környezetbe kerültek, ahol szervezetük érzékenyebben reagált az ottani kórokozókra, a fronton nem volt. Az első világégés napjainkig nagy hatással van társadalmunkra, vezető politikusok hivatkoznak rá. Sokáig úgy tűnt, hogy a legelfogadottabb nézet megkérdőjelezhetetlen, miszerint a világháború fő oka a központi hatalmak militarizmusa és nacionalizmusa volt Az első világháborúban a Monarchia szétesett. Az Osztrák Köztársaság csak a volt birodalom németlakta területeinek nagyobb részét tarthatta meg. 1938-ban a náci Németország annektálta Ausztriát, mely a második világháború után újból független köztársasággá vált. Ausztria 1995-ben csatlakozott az Európai Unióho

Az első világháború megrázkódtatásai szétzilálták a hagyományos társadalmi szerepeket és új tartalommal töltötték meg a régi kereteket. Olyan emberi magatartásformák alakultak ki, amelyek kiváltották a tradicionális polgári értékek és erkölcsök védelmezőinek heves ellenérzéseit Hátország Szőts Zoltán Oszkár: Pedig az első világháború nemcsak az érintett nemzetek és ka-tonáik száma vagy különleges tér-és időbeli kiterjedése miatt külö- A világháború szerepe információtechnológiai újítások létrejöttében (amelyeket aztán a békeidőben is használtak, mint. Női divat-, és a Nők szerepe az első világháborúban by (N)Ők is hősök! - címmel nyílt kiállítás a Balassi Intézetben 2015. december 9-én az első világháborúban szerepet vállaló nőkről rendeztek kiállítást

Miben hasonlítottak és miben különböztek a - 24

 1. Az a baj, hogy az első világháború, az azt követő káosz, majd a békeszerződés olyan összetett problémakör, amit nem lehet egyszerűen ábrázolni. A fenti két narratíva.
 2. dennapjainak valóságai című országjáró kiállítás
 3. szabadulásom napjáig! Internált lét Vácon az első világháború alatt 16.30-16.50 Székelyné Kőrösi Ilona: Az első világháborúban elpusztult kárpáti falvak újjáépítése és Kecskemét részvétele az országos akcióban 16.50-17.10 Katona Csaba: Az első világháború hatása a sörgyártásra és -fogyasztásr
 4. t háborús fél, b) diplomácia, c) hadműveletek, d) hátország, e) békekötések, területi változások, f) következmények 9

Index - Nagykép - Az első világháborús hátország fényképész

A hátország szerepe a/z első világ/háborúban. 140. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak elemzése. 141. Az első világháború . 1898-tól szolgált a német hadsereg kötelékében, az első világháborúban több kitüntetést is szerzett Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemzői /az első világháborúban/. A hátország szerepe a/z első világ/háborúban. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak elemzése Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 135 A hátország szerepe a háborúban 135 Nagyhatalmi érdekek és ellentétek a béketárgyalásokon 137 8.2. A gazdaság és társadalom új jelenségei a fejlett világban 139 A világgazdaság átrendeződése a háború után 13

Az első világháború erőszaktapasztalatáról. L. Balogh. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 3 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Az erőszak laboratóriuma. Az első világháború erőszaktapasztalatáró Ugyanakkor az első világháború part- ra szállítási műveleteiből is okulva a második világháborúban megszület- tek a különleges partra szállító hajók és naszádok.94 A két nagy háború közötti sok hasonlóság mellett nem tértek már vissza az első világháború óriási területekre kiterjedő tengeri blokádjai. Az első világháború (1914-18) villámháború helyett állóháború alakult ki a háború újdonságai: • a gépek háborúja • nőtt a hátország szerepe • jelentős a civil áldozatok száma az elhúzódó háború az antantnak kedvezett, 1917 a fordulat éve: • Oroszország kivált (februári forradalom - októberi forradalo Történészgenerációk az első világháború kutatásában. Bereznay István követés. 2021.02.01. 13:24. Az első világháború már több mint száz éve ért véget, és már a negyedik nemzedék igyekszik feldolgozni az általa okozott traumákat. Ugyanennyi történészgeneráció tette és teszi fel a világégéssel kapcsolatos.

Az első időszak hadművészeti tapasztalatait úgy lehetett összegezni, hogy a széles arcvonalon folyó tevékenységeket fontos lenne hadászati szinten összehangolni, majd vezetni, ehhez azonban nem volt megfelelő módszer és tapasztalat az I . világháború elején Magyarországon az első világháború előestéjén. Limes í ì:() pp. í-86. (1997) Tersztyánszky Károly lovassági tábornok í õ í szeptemberi felmentésének hátteréhez. Hadtörténelmi Közlemények í í:() pp. ó ð õ-770. (1997) A békebontó felelőssége. Ausztria-Magyarország szerepe a világháború kirobbantásában 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék. Követelmények. Középszint . Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemzői. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak elemzése. Emelt szint. A hátország szerepe a háborúban A korszakban fejlődött a technika, és ezzel együtt az ipar és a szolgáltatások is. Az emberek elkezdtek foglalkozni a politikával. Megszűnt az emberek egyszerű világa, fel kellett venni az új életritmust. 1914-ben sugározták az első rádióműsort a belgiumi Lackenben, megjelent az első kisfilmes fényképezőgép, a Leica, kifejlesztették a gázálarcot, a ragtime zenére.

Az első világháború kapcsán Hiram Johnson, Kalifornia állam szenátora így vélekedett: Mikor kitör egy háború, az első áldozat az igazság; ezt a szállóigévé vált mondást használta fel Phillip Knightley is, amikor megírta a haditudósítókról szóló munkáját. (Knightley 1975) Ez a meg Az első világháború alapjaiban változtatta meg az addig fennálló világrendet. A világ, amelyben ma élünk, 1914-ben született. Megváltozott a családok élete, a nők helyzete, az iskolák, gyárak, munkahelyek, kórházak szerepe, számos technikai vívmány vált általánossá Középszint Emelt szint 8.1. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemzői. Az első világháború főbb jellemzői. A Párizs környéki békék területi, etnikai vonatkozásainak elemzése. A hátország szerepe a háborúban a harctéri eseményekkel is. Az első világháború kutatása tehát komplex feladatot jelent az arra vállalkozók számára.2 Jómagam 2005-ben kezdtem szakdolgozati témaként az első világháborúval foglalkozni. Diplomamunkámat Az első világháború értelmezései a modern historiográfiában (1989 versengése és az első világháború Témakörök A gyarmatbirodalmak kialakulása. Élet a gyarmatokon. Az első világháború kirobbanása. Tömegek és gépek háborúja. Békék, háborúk, hadviselés. Magyarok az első Fogalmak Társadalom, társadalmi csoport, életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, gazdaság

Háborús hétköznapok - mindennapi élet az első világháborús

Első világháború - Wikipédi

 1. t hatalmi tényező likvidálása. Ezek háborús célok, amik megvalósításához katonai támaszra van szükség
 2. Elsőként az Újkor.hu főszerkesztője, Szőts Zoltán Oszkár történész (ELTE), az első világháború historiográfiájáról beszélt, amelyet felosztott a háború alatti kortárs szerzőkre, az 1920 és 1945 közötti időszakra, az ötvenes évek (vulgár)marxista történetírására, a Kádár-korszakra és az 1989 utáni.
 3. Meglepő lehet az 1918-1919-es események vörös fényében, de amíg Károlyi nem került a polgári radikális Jászi Oszkár vagy a szociáldemokrata Kunfi Zsigmond hatása alá, még meglehetősen konvencionális politikát képviselt: első képviselőválasztásakor még kormánypárti, szabadelvű színekben indult és vesztett
 4. A Politikatörténeti Intézet az első világháború centenáriuma alkalmából Hadszíntér és hátország néven átfogó projektet indított, ami széles körben lehetővé teszi a társadalmi emlékezet közös formálását. 2015. évi témánk a Kultúra, művelődés, tárgyi kultúra volt, ehhez kapcsolódott A múzsákat lelövik, ugye? című beszélgetéssorozatunk első évada.
 5. Nyugaton a helyzet változatlan 63. A tömegek és gépek háborúja hátország Készíts beszámolót a háború új fegyvernemeiről! Miért nőtt meg a szerepe az első világháborúban a hátországnak? Munkafüzet (40.) Mozgó erődök a harctereken. Búvárhajók harca. Gáztámadás az olasz fronton 64
 6. Az első világháború a nyugati országok történeti emlékezetében a 20. század egyik legnagyobb tragédiájaként él. Magyarország esetében azonban egészen a legutóbbi időkig az első világháború emlékét messze elhomályosította a második világháború és más történelmi traumáink emléke. Ezért a századik évforduló alkalmából talán érdemes újragondolni eddigi.
 7. a második világháborúban tesz majd szert, de már az első világégés során is használták. A rádió először az első világháború alatt vált fontos információközlő eszközzé.

2. világháborús hétköznapok a hátországban és a fronton ..

Hogy ez utóbbi mit jelent, annak megértéséhez egészen 1918-ig kell visszamennünk az időben. A lakosság megtörése. Az első világháború utolsó évének alapélménye volt a közellátás összeomlása, a hátország teljes kimerülése, aminek hatására a lakosság több országban saját kormánya ellen fordult Az első világháború (I. világháború, a II. világháború előtt egyszerűen csak A nagy háború) 1914-től 1918-ig tartott.Az összesen több mint 15 millió ember halálát okozó, négy éven át tartó öldöklő küzdelem a korabeli gyarmat- és érdekeltségrendszer újrafelosztásáért indult · Korábban - az 1939-1941-es időszakban— a villámháborúkban a fasiszták kerekedtek felül a szövetségeseken · De 1942 végén, 1943 elején az antifasiszta szövetségesek minden fronton érezhető sikereket értek el · Világossá vált, hogy a gazdaság nagyobb ereje, a hátország szerepe dönti majd el a háború Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 135 A hátország szerepe a háborúban 135 Nagyhatalmi érdekek és ellentétek a béketárgyalásokon 137 8.2. A gazdaság és társadalom új jelenségei a fejlett világban 139 A világgazdaság átrendeződése a háború után 139. Az első világháború egyik jellegzetessége volt, hogy 20. századi technológiát használó hadseregek csaptak össze 19. századi elvek alapján. Egyik fél hadvezetése sem tudott még alkalmazkodni az új fegyverekhez, és nem is láthatták előre, nem is tudtak ezért alkalmazkodni a főleg a nyugati frontra jellemző állóháború követelményeihez

Haditechnika az első világháborúban - Wikipédi

Az első világháború ismertetésénél nem találkozunk egyértelműen a magyar kormányzat álláspontjával vagy a hátország tevékenységével, mindenütt a közös osztrák-magyar kormányzat akcióiról van szó. Így az sem derül ki, hogy a magyar kormány vonakodva egyezett bele a háborús részvételbe Az első világháború végén 1918. november 13-án a város szerb megszállás alá került, Déri Frigyes pedig a határszélre sodródott városban gyűjteményét nem érezte biztonságban, ezért visszavonta adományát, amely így került Debrecenbe - meséli Kovács Zita, a Türr István Múzeum igazgatója Az első pesti indóházat 1846. július 15-én adták át, innen indult el aznap az első magyar gőzvontatású vonat Vácra, amely a Bécs felé vezető vasútvonal első szakasza volt. A vasúti közlekedéssel Pest központi szerepe megerősödött az országon belül, és jelentős fejlődést indított el. Olyannyira, hogy a vasúti. Tíz millió katona, és ugyanennyi személyi áldozat, közel 3,5 millió besorozott férfi az Osztrák-Magyar Monarchia területéről. Áldozatok, árván maradtak, hadifoglyok és hiánygazdaság. A következményeket még hosszan lehetne sorolni. Száz évvel ezelőtt ért véget az első világháború, melynek négy esztendeje az addigi történelem egyik legszörnyűbb katasztrófája. Tartalom A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORA . Találmányok feltalálók a XVIII. XIX. században Az ipari forradalom hatása az emberek életére Az ipari forradalom hatása a társadalomra .

Menü - PT

csoportjainál. Az első világháborúban a háborús eszméhez való hozzáállás kezdeti lelkes eufóriáját és önkéntes támogató attitűdjét az első veszteséglisták, majd gazdasági terhek és elvonások sora gyorsan megváltoztatta. Az első hónapok anyagi és lelki terhei hide • Az első fokozatot az elfogadás, avagy beletörődés szintjeként jellemzik. Ez az az időszak, amikor a harcba frissen bekerült katonák rádöbbennek arra, hogy azok a szabályok, amik a civil életüket irányították, és amiket az alapkiképzésen megtanultak, a harctéren sokszor érvényüket vesztik Konyha a fronton, 1941 Fotó: Fortepan/Lissák Tivadar. Ugyan az első világháborúban kezdetben akadt, aki rendszeresebb és jobb minőségű, illetve mennyiségű táplálékhoz jutott a hadseregben, mindez a vártnál hosszabbra nyúló háborús helyzetben nem vált tendenciává, sőt a hátország is változtatni kényszerült. Katonai kérdések, amelyeket Lenin az első világháború előtt és a háború első éveiben dolgozott ki (1910-1917 február) Lenin harca a militarizmus és a háborús veszély ellen az első világháború kitörése előtt: 107: Lenin és a párt harci-katonai tevékenysége az új forradalmi fellendülés éveiben (1910-1914) 112.

Országhatárok és államformák a világháború előtt és után

A nők változó társadalmi szerepe a Nagy Háború hátországában. Az első világháború abban is különbözött minden korábbi háborútól, hogy soha nem tapasztalt mértékben vette igénybe a hátország tűrőképességét és támogatását. Ugyan a tényleges küzdelem a huszadik század közepéig tipikusan maszkulin műfaj. Meghívó. A második világháború és a szlovákiai magyarok Szakmai konferencia. Az első bécsi döntés által Magyarországhoz visszacsatolt terület második világháború alatti sorsa, az itt élők szerepe a háborúban meglehetősen feltáratlan része a szlovákiai és a magyarországi történettudománynak 14. Hátország az első világháborúban (rövid) Szempontok Műveletek, tartalmak Pont Feladatmegértés A vizsgázó alapvetően a mindennapi élet viszonyait mutatja be a hátországban az első világháború idején. A válasz a források felhasználásával lényegi összefüggése-ket tár fel. 0-2 Tájékozódás térben és időbe A magyarországi forradalmakról röviddel az események után megjelent első összefoglalások még nem történeti szakmunkák, hanem memoárok voltak és többnyire az országból 1919-ben elmenekült egykori forradalmi vezetőktől származtak Szolnok és az első világháború - hátország, hősök, emlékezet címmel tavaly jelent meg Bojtos Gábor, az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár munkatársának hiánypótló munkája. A háború befejezésének centenáriumán a szolnoki vonatkozásokról is kérdeztem a kutatót

Magyarország háborúba lépése, részvétele a Szovjetunió elleni harcokban, Magyarország német megszállása, a nyilas hatalomátvétel, a holokauszt Magyarországon, Magyarország az első világháborúban, az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság, belpolitikai élet változásai a 30-as években a válság hatásár elemzése, készítése az első világháború legfontosabb adatairól. - Vita. (Pl. a politikusok szerepe és felelőssége az első világháború kirobbantásában.) Földrajz: Európa, és benne a Balkán helye a mai földrajzi térképeken. Kémia: Vegyi fegyverek kémiai alapjai. Ének-zene: Katonanóták archív felvételekről Az első világháború utáni menekültek története a magyar történettudományban meglehetősen elhanyagolt terület: Istvan I. Mocsy 1983-as monográfiáján kívül (The Effects of World War I: The Uprooted: Hungarian Refugees and Their Impact on Hungary's Domestic Politics, 1918-21) nem született átfogó feldolgozás a témában.Azonban ez utóbbi sem használt levéltári. Az I. világháború története: Ismeretterjesztő honlapunk folyamatosan bővülő ismeretanyaggal mutatja be az első világháború eseménytörténetét, meghatározó alakjait, hőseit, a frontok és a hátország világát