Home

Pid szabályozás szimuláció

pid.hu - Kompakt szabályozók 1. rés

3.1. PID szabályozó tervezése . MeRSZ online okoskönyvtár Több száz tankönyv és szakkönyv egy helye szimuláció és internet alapú mérés) multimédiás oktatóprogramot mutat be. Az ipari megoldásokban továbbra is a PID szabályozási módszer a legelterjedtebb. A másik népszerű megoldás a csúszómód-szabályozás, melyet az 1970-es évek végén mutattak be (Utkin et al., 1978),. A slave szabályozót (PID legyen) hangoljuk be az önhangolóval úgy, hogy a mastert kézi vezérlésbe tesszük és beállítjuk a master kimenetét 80-100% közti értékre. Itt is állítsunk LiHi határértéket, hogy a kemencét biztosan megvédjük. 4. PID hurok hangolószoftver Setpoint Change Controller Output Custom Simulated Disturbance P, I and D Individual Contribution Optimized PID Tuning Transfer Function Parameters www.picontrolsolutions.com info@picontrolsolutions.com USA: (832) 495 - 6436 India: 91-9820928128 A PitopsTM PID egy szabályozó-huro Számítógépes modellezés és szimuláció 1 című tantárgy elméleti és gyakorlati részét való elsajátításához. Tartalmilag teljes mértékben lefedi a tantárgy akkreditált programját

 1. 5. ábra Szimulált (jobb oldali) és realizált (bal oldali) PID szabályozás eredménye A mérési eredmények alapján megállapítható (eltérés maximális szórása ≤ 1,2 °C), hogy a HIL blokk lehetőséget biztosít egy komplex szabályozási feladat elvégzésére, ami magában foglalja a folyamatot leíró model
 2. szer válasza nyílt hurkú szimuláció esetén. A 3. fejezet első alfejezete a modell alapú prediktív szabályozás elméleti hátterét írja le, a második alfejezet ennek a rendszerrel való összekötését, alkalmazását ismerteti, míg a harmadik alfejezet egy adaptív modell alapú prediktív szabályozó tervezését részletezi
 3. 4.11. Szimuláció.. 79 4.12. P, PI, PD és PID szabályozók összehasonlítása.. 8
 4. 4.1. Szabályozási körök szintézise I. - PID szabályozás tervezése 4.1.1. P szabályozó 4.1.2. PI szabályozó: 4.1.3. PD szabályozó 4.1.4. PID szabályozó 4.1.5. Kidolgozott feladatok PID szabályozók tervezésére 4.1.6. PID szabályozók kísérleti behangolása 4.1.6.1. Ziegler-Nichols módszer 4.1.7. PID szabályozók telítődése 4.1.8
 5. 4.5.1. Szimulált PID szabályozás.. 84 4.5.2. Realizált PID szabályozás.. 85 4.6. Napenergia-hasznosító rendszer modell alapú szabályozása..... 8
 6. Emberi egyensúlyozó szabályozás identifikációja szimuláció és PID szabályzó [2], szakaszos szabályzás [3]. Jelen kutatás során feltételezzük, hogy az ember a pozíció, sebesség és gyorsulás adatokat méri és csatolja vissza a szabályozó körben. A szabályozó időkésleltetve működik az ember neuráli
 7. A PID szabályozóban meg kell adni egy szabályozott jellemzőt és egy alapjelértéket. A szabályozott jellemző az a rendszerparaméter, amelyet szabályozni szeretnénk, nyomás vagy folyadékáram nagysága, az alapjel pedig az az előírt érték, amelyre a szabályozás történik

C. függelék - Dinamikus rendszerek szimulációs eszközei ..

Időjáráskövető szabályozás. A fűtési rendszer teljesítményét a külső hőmérsékletnek megfelelően szabályozza. Öntanuló rendszer. PID algoritmus megtanulja, hogy korrigáljuk a korábbi hibák. Ingadozások nélkül éri el a kívánt hőmérsékletet. Jelenlét szimuláció. Elutazik otthonról, akkor a redőnyök. Klasszikus szabályozók digitális implementálása (PI, PID) PID önhangolási eljárások Véges beállású (dead-beat) szabályozások Robusztus és adaptív szabályozások (csak ismertetés) 1-4. 8 Állásos szabályozók Skalár mennyiségek egy és többállású tolerancia-sávos szabályozása. Esettanulmány adaptív (1) · adjoint (1) · adsf (1) · aneurizma (3) · aneurysm (3) · áramlás (2) · áramlástani alakoptimalizáció (1) · artéria (2) · beer-lambert (1) · bifurkáció analízis (1) · blood (1) · buborék dinamika (1) · cdf (1) · cfd (8) · cfd szimuláció (1) · chatter (1) · cpu (1) · CUDA (1) · csatorna (1) · csőáramlás (1) · csősúrlódási tényező (1) · differenciális evolúciós algoritmus (1) · do (1) · egyedi mérő (1) · erősen forgó áramlás. Ismeri a digitális szabályozás alapelveit és alkalmazási lehetőségeit. Tudomása van a modern állapottér alapú szabályozási rendszerek alapelveiről és lehetőségeiről. Tisztában van a számítógépes szimuláció irányítási rendszerek vizsgálatában betöltött szerepével és módszereivel. Képessé Irányítástechnika és Informatika Tanszék. kiss.balint@vik.bme.hu

Járműirányítás - 3

16-bit (1) · 2 szabadságfokú labda egyensúlyozó (1) · 32 bites mikrokontroller (3) · 3D modell (1) · 3D modellezés (1) · 3D nyomtatás (4) · 3D nyomtató (1) · 4 tengelyes quadcopter (1) · 8 bites mikrokontroller (1) · adaptív szabályozás (1) · adatkesztyű (1) · ADS1299 (1) · aeropendulum (1) · AGV (1) · agy (1) · agykutatás (1) · agy-számítógép interfész (1) · akkumulátor (3) · akkumulátor felügyeleti rendszer (3) · akkumulátor modell (1. Egy arányos-integráló-differenciáló szabályozó ( PID szabályozó vagy három távú vezérlő) egy hurok mechanizmus alkalmazó visszajelzést, hogy széles körben használják az ipari rendszerek és számos más alkalmazások igénylő folyamatosan modulált kontroll. A PID-szabályozó folyamatosan kiszámítja a hibaértéket a kívánt alapérték (SP) és a mért.

A dinamikus szabályozás alrendszerei és ezek matematikai modellje. I-, PI-, PID-szabályozók). Ez azt jelenti, A szimuláció eredményeit - további számításokra és jelfeldolgozásra - a MATLAB felületre is át lehet adni. Grafikája szemléletessé teszi a folytonos, a diszkrét és a hibrid rendszerekben a gerjesztések. PID-szabályozó ; Motorpotenciométer Fd vagy SSI üzemmódok (szoftveres szimuláció) bármelyikében történő működtetéshez. Hardveresen szimulált enkóderkimenet használatára is lehetőség van, akár a modulok enkóder bemenetéről vagy a hajtások fő enkóder bemenetéről. (szabályozás és sorrendvezérlés. De látszik, hogy innentől ez nem egy sima PID-szabályozó, hanem egy valami, ami tele van egy rakás különleges eset kezelésével, és még mindig legfeljebb 800 gépi RISC utasításból kell megoldanom. Viszont az ötletem beválni látszik, ami jó hír, csak még finomítanom kell rajta. :

Hobbielektronika.hu, Elektronikáról Neked! Fórum témák › Elektronikában kezdők kérdéseiElektronikában kezdők kérdései › [OFF] Pihenő pákások témája - Elektronika, és politikamentes topik › PIC kezdőknek › Ez milyen alkatrész-készülék? › Ki mit épített? › NYÁK-lap készítés kérdések › ARM - Miértek hogyanok. Equitherm szabályozás: A külső hőmérsékletet a rendszer figyelembe veszi és a fűtés teljesítményét hozzáigazítja. Öntanuló rendszer: A PID algoritmus megtanulja, hogy korrigáljuk a korábbi hibákat. Ezen rendszerrel elérhetjük a kívánt hőmérsékletet ingadozás nélkül szimuláció segítségév el megvizsgálhatják a nyo maték-sebesség karakterisztikát, a kaszkád sebességszabályozó teljesítmé nyét (túllendülés, beállási id ő , oszcilláció. hűtési szekvenciához (azonos lefutású), választhatóan P-, PI- vagy PID szabályozási viselkedéssel; választhatóan differenciál szabályozóként is alkalmazható. • A szabályozó konfigurálható helyiségh őmérséklet / befújt leveg ő h őmérséklet kasz-kád szabályozóként befújt leveg ő h őmérséklet korlátozással

szabályozás a hozzá tartozó állapot vagy bemenet eltérést (a trimmponthoz képest). Természetesen az egyes súlyok megválasztása kihat a már súlyozott jellemz őkre is azaz, ha egy tagot 1000-es, a többit pedig 1-es súllyal veszem, akkor az 1000-es súlyú állapot / bemenet lesz a minimalizálásban a meghatározó b) szervo-szabályozás, c) definiálja a PID szabályzó jellemzőit! 15. Analóg irányítástechnikai tag leírása: a) szabványos vizsgáló- és válaszfüggvények, b) idő-, frekvencia-, operátortartománybeli vizsgálatok leírása, c) definiálja a soros-, párhuzamos- és visszacsatolt tagok leírását! 16 PID szabályozás. A másodikként telepített ilyen rendszernél a fenti szabályozási módszer elégtelennek bizonyult. A rendszer gyakran lengeni kezdett aminek a vége az lett, hogy a füst elérte a biztonsági maximum értéket, és a csappantyú gyorsan és teljesen lezárt

pid.hu - Retortás kemence kaszkád szabályozás

1 a hidraulikai beszabÁlyozÁs És szabÁlyozÁs kapcsolata április2 miÉrt van szÜksÉg hidraulikai beszabÁlyozÁsra? hidrauli.. PID tervezési elvek a járműirányításban. Optimális irányítástervezés a járműirányításban. Vertikális járműirányítás tervezése. Longitudinális irányítástervezés. Sebesség és távolságtartó irányítás. Gumimodell. Repülésdinamika. Repülésirányítás bevezetés. A gyakorlatok tematikája Matlab. Próbálkoznék egy PID szabályozással S7-314 estén, hőmérséklet szabályozás lenne a feladat, hűtőalagút jegesvízzel (ventilátoros hőcserélőkkel), amit motoros szelep nyit-zár. Segítséget szeretnék kérni, Hardware része megvan. 100ms megszakítás blokkban van az FB58 szabályozó blokk. paramétereknél ugyanúgy 100ms Kompresszoros szélturbina szimuláció. Sulyok Dávid. 2012-05-02. Bevezetés. Az energetika egyik legfontosabb problémája az energiatárolás. Hatalmas gazdasági érdek van amellett, hogy az energia tárolását gazdaságosabbá és műszakilag jobbá tegyük A szimuláció finom hangolásával elérték, hogy a sebesség-idő adatok azonosak voltak azokkal, amelyekre akkor lehet számítani, amikor a járművet az úton hagyjuk megállásig lassulni. A gyors konvergencia és a szoros egyezés a megfigyelt és a különböző sebességek mellett elvárt kifutási idők között igazolják a.

Robotirányításo

Vezérlés és szabályozás. A szabályozási kör felépítése. A szabályozással szemben támasztott követelmények. 2. Irányítástechnikai modellek: bemenet/kimenet modellek és tulajdonságaik. Vizsgáló jelek és tulajdonságaik. Nevezetes válaszfüggvények. Az átviteli függvény szimuláció után 2,799 EUR volt úgy, hogy az áram ára 0,01-0,09 EUR/kWh között mozog. A három költségtípus növekedését mutatja a 8. ábra. Leol-vasható, hogy a legnagyobb költséget (1,91 EUR) a hűtés során keletkezett zaj, vagyis a hűtőkon-vektorok bekapcsolt állapota jelenti. Ehhez hoz A mûszaki szabályozás alakulása. Levegőminőség vizsgálata CFD szimuláció alapján. Karczagi Gyula - Nagy Gábor (Termoment): (pid. ipari épületek, volt katonai létesítmények) Dr. Chappon Miklós elnök két kérdést bocsát szavazásra szabályozás stabilitására. Köszönetnyilvánítás The third part of the thesis deals with the stability issues of the PID control of a linear actuator circuit. The Napjainkban a numerikus szimuláció egyre nagyobb szerephez jut a hidraulikus rendszerek és rendszereleme Bevezetés az intelligens vezérlők programozásába I. Az elmúlt év szeptemberétől jó fél éven át a Villanyszerelők Lapjában a szerzők folyamatosan ismertették a programozható logikai vezérlők, a PLC-k történelmi kialakulását, fejlődését, a mai kor nyújtotta technológiai lehetőségek által meghatározott, korszerű.

SIMULIA XFlow - Tank Sloshing Simulation (www

A VI.10. táblázatban látom hogy a szabályozás nélküli megoldásnál (en15232:D kategória) 15 kWh/m2/a értékkel, az elektronikus szabályozó optimalizálási funkcióval (en15232: nem egyértelmű, mert kommunikációt nem említ, ami a B-hez is előírás) 0,4 kWh/m2/a értékkel kell a pontatlanság miatti veszteséget figyelembe venni Szimuláció: 20: A matematikai modell jellege: 20: A matematikai modell előállítása: 21: Rendszerazonosítás (identifikáció) 22: Tipikus vizsgáló jelek, a rendszer válaszai: 22: A rendszervizsgálat ábrázolási módjai: 29: Anyag- és energiaáram-hálózatok matematikai modellezése: 33: Statikus rendszer vizsgálata: 34: A. Fejlesztőkörnyezet, HIL szimuláció: Ebben az esetben egy PI fordulatszám-szabályozás valósítható meg. Azonban nem szabad elfelejteni a gyári motorvezérlő felépítéséből adódó korlátokat. Ez kapóra jött a kormányzás PD szabályozójának hangolásához különböző sebességek mellett (mivel a PID szabályozók.

Park vendéglő keszthely

A szimuláció szerepe a rendszertervezésben, számítógépes szimuláció. A tárgyhoz számítógép-termi gyakorlat tartozik. • NGB_SZ007_1: Párhuzamos programozás (k) Párhuzamosság a számítástechnikában, algoritmusok műveletigénye, párhuzamosságot támogató adatszerkezetek, párhuzamos algoritmusok, PRAM gépek Az eredetileg C nyelven írt programot átírtam Python-ba (2.6), így szerintem könnyebb futtatni. A program végrehajtása során az aktuális mappába elhelyez egy pid_sim.csv nevű fájlot, ami a szimuláció adatait tartalmazza olyan formában, hogy azt pl. az Excel be tudja olvasni, és tud belőle grafikont rajzolni

BME VIK - Szabályozástechnik

 1. Hasonlítsuk össze ezt egy digitális PID szabályozó egyenletével: Ez esetben y(n) a PID szabályozó kimenő jelének értéke az n-ik időpillanatban, x(n) pedig a különbségképző kimenő jele, a hibajel, amely a szabályozó bemenő jele. Sajnos, mezőorientált hajtásoknál a szabályozás széles frekvenciasávja miatt, ezek a.
 2. Szabályozástechnikai alapfogalmak: Az irányítás, szabályozás és vezérlés fogalma. Blokk-diagram algebra, A PID szabályozó. Szabályozóbeállítás tervezése előírt statikus pontosság és fázistöbblet esetén. jártasságot szereznek a diszkrét rendszerek szimuláció alapú helyességbizonyításában és méretezés
 3. A dinamikai modellezés és szimuláció az energetikus mérnökség területén különösen fontos módszer, és nemcsak a szabályozások tervezése, hanem a rendszerek belső viselkedésének mélyebb megértése érdekében is. Sugárvédelmi szabályozás. Dózis és dózisteljesítmény számítása és mérése közvetlen és.
 4. A szimuláció alaplfogalmai,és klasszifikációja. A diszkrét szimulációhoz kapcsolódó matematikai eszközök áttekintése.Állapotreprezentáció és időkezelés a diszkrét állapot-idő térben. Alap- és magas szintű Petri hálók és alkalmazásuk. NGB_AU016_2 Szimuláció módszertana és alkalmazás

Szabalyozastechnik

A 0 típusú szabályozás követési tulajdonságai: 274: Az 1 típusú szabályozás követési tulajdonságai: 278: A 2 típusú szabályozás követési tulajdonságai: 282: Összefoglalás: 285: Szabályozási rendszerek stabilitásvizsgálata: 287: A stabilitás fizikai képe: 287: A stabilitás matematikai megfogalmazása: 290: A Routh. identifier: PID (= process ID), egy ping instanciát azonosít, sequence number: instancián belül sorszámot (lehet más sorrendben kapjuk vissza echot), data: a küldött adatot szeretném visszakapni Műszaki Tudományos Füzetek - VIII. FMTÜ Nemzetközi Tudományos Konferencia (International Scientific Conference A szimuláció fogalma, alkalmazási lehetőségei: ~32óra • Szimulációs eljárások. • A szimuláció alkalmazásának lehetőségei. Elektronikai technikus . 54 523 01 0000 00 00 . Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei A szimuláció áramköri, logikai és vegyes módú szintjei

A napelemek feszültségromlás (PID-hatás), a egy munkanap alatt a stringek állapota 20-30 éves élettartamuk rétegleválás (EVA delamináció), mindössze 1-10 százalékát tudsorán. nemlineáris szabályozás; Lyapunov függvények; stabilitásvizsgálat; robusztus fixpont transzformáció alapú adaptív szabályozás; quadcopter; Euler Lagrange formalizmus; variable structure/sliding mode technika; szimuláció; Simulink model Műszaki Tudományos Füzetek - XVII. FMTÜ Nemzetközi Tudományos Konferencia (International Scientific Conference

•Szimuláció •Tevékenységen alapuló költségszámítás -Szabályozás. Folyamatközpontú megközelítés Az ügyfél számára az igény kielégítése a lényeges, de ennek záloga a szolgáltatást biztosító folyamat ! (PEHULH U}IRUUiV pVM RJLY H]pULJD]JDW

pid szŰrÉs fpga alkalmazÁsÁval MULTICAST STREAM VÉTELE ETHERNET VEZÉRLŐVEL PID szűrés; FPGA; DVB-T; CW-4875 OFDM Demodulator Quad; CW-4900 Ethernet Controlle Ami éppen arányos lehet a hőtároló tömeggel, ha azonos hővezetésű anyagokat vizsgálunk. Viszont nem ez a helyzet B30 és PTH30 esetében. A B30 sokkal jobb hővezető. Emiatt szerintem hiába nagyobb a tömege, ha az eltárolt hőjét nagyon hamar leadja (vagy nyáron felveszi ugye). Winwattos szimuláció alapján lássuk a számokat A BSD Now 244. száma/adása C is a lie címmel idéz egy cikket az ACMQueue-ból, miszerint a C nem egy alacsonyszintű programozási nyelv, merthogy a mai számítógépek nem holmi gyors PDP-11-esek.. Mivel nem tanultam műszaki területen, így a cikkben található részletek többsége nem igazán érthető számomra, de azt a részt még nagyjából érteni vélem, hogy a mai. Szeretnék néhány barátommal házi kivitelezésű napkollektort, boylert, rendszert építeni. Vannak ötleteink és várunk ötleteket. Elsősorban a használati melegvízellátás a cél, valamint az apró ötletek felhasználásával készűlt minél nagyobb hatásfokkal üzemelő rendszer létrehozása, elérhető áron. Remélem sokunkat érdekel a napenergia, valamint más alternatív.

Nyelvek. Български; Қазақ; Hrvatski; Slovák; Српски; عرب; Bahasa Indonesi A számítógépes szabályozás blokkdiagramja {LabVIEW program . Az irányítási feladat.llb} Előnyök: Megnövekedett intelligenciájú szabályozók (adaptív szabályozás, fuzzy szabályozás, alapjel súlyozású anti-windup szabályozó, speciális tulajdonságú PID szabályzók). Digitális átalakítók A PID kompenzáció elve és célja A jelfeldolgozás lehetőségei elektromos és pneumatikus rendszerekben. Ipari szabályozási módszerek: értéktartó, követő és arány-szabályozás; főbb alkalmazási területük Áramlás- és hőmérséklet szabályozás módszerei, szabályozók jellemző

TAPHOME, Fűtés, hűtés, árnyékoló és világításvezérlés egy

szintszabályozás, PID -szabályozás, nagyon gyors és nagyon pontos funkciókra). 7. CP=Communication Processor (kommunikációs processzor) a CPU kommunikációs feladatainak megvalósítása. 1.3.5. Reed kapcsoló Egymást átfedő, ferromágneses anyagból (általában vas-nikkel ötvözet) készült érintkezőkből áll, amelyet. A hallgató feladata a jelenlegi egymásba ágyazott PID szabályozók helyett egy állapotteres szabályozó tervezése, mely hatékonyan támogatja egyéb tervezési paraméterek (pl. pozíció, nyomaték) szerinti együttes szabályozást is. A feladat jelfeldolgozási ismereteket igényel. Beágyazott programozás szintén része a feladatnak

Digitális forrasztóállomás. Hát sajnos nagyon nem jól mérhető ADC-vel. Utána számoltam, ha jól számolok kb. 0,17ohm a termisztor ellenállás változása fokonként, na most ez ugye 0,5mA-res áramnál: 0,17x0,0005=0,000085V=0,085mV feszültség változás fokonként. Ez 50-nel szorozva 4,25mV, ami kevés még mindig a PIC. Klasszikus visszacsatolás-szabályozás nemlineáris többhurkos rendszerekkel (3 szerk.). CRC Press. ISBN 978-1-1385-4114-6. Vegyészmérnöki célra. Luyben, William (1989). Folyamatmodellezés, szimuláció és vezérlés vegyészmérnökök számára. McGraw Hill. ISBN 978--07-039159-8. Külső linke A Windows 10, 1909-es verzió és a Windows 10, 1903-es verzió szükséges Windows-diagnosztikai eseményei és mezői. 04/29/2021; 335 perc alatt elolvashat A RANKINE-KÖRFOLYAMAT SZABÁLYOZÁSA Ebben a szakaszban egy tranziens szimuláció eredményeit ér tékeljük [15]. A Rankine-körfolyamat járműves alkalmazása esetén a szabályozás.

Citromfa lakásban, a citromfa betegségei, kártevői ahogy

Mérés, szabályozás. Hőmérséklet Kalibráló folyadék Mérőkanál, edény. Az általános multiméter funkciók (feszültség, áramerősség, ellenállás, hőmérséklet mérés) mellett a készülék alkalmas a gépjárművek fordulatszámának, Ft . 6 990 + 790,- szállítási díj* Boltértékelés Generátor kormányzó: Ez az Arduino projektöm összefoglalója, amely a házi generátor hibás, mechanikus kormányzóját elektronikus változatra cseréli. Lehet, hogy ez nem a klasszikus hogyan kell cikk, de jó információkkal kell rendelkeznie a paraméterek észleléséről, értékeléséről és. Szabályozás Az informatikai fejlesztésekkel, feladatokkal párhuzamosan a projektben létre kell hozni azt a szabályozási (jegyzői utasítások, SZMSZ, munkaköri leírás stb környezetet, mely illeszkedik, és a követelményspecifikációnak megfelelően szabályozza a folyamatok működését Languages. Čeština; Dansk; Español; Suomen kieli; Français; Italiano; Nederlands; Norsk; Polsk

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék - BME TDK Portá

A szabályozás a HMI-n beprogramozott ütem mentén történik, az aktuális hőmérséklet adatok alapján, melyet PLC2 szolgáltat a szimuláció lefutása szerint. A kívánt hőmérséklet programozására helységenként van lehetőség a hét napjai szerint, órás bontásban A PID szabályozás üzemmód aktiválása és m űködtetése Hibakeresés 18 A hibakódok, lehetséges okok és hibajavítások leírása mindkét sorozathoz HVAC Frekvenciaváltó programozási segédlet / TARTALOMJEGYZÉK 02 . Bevezetés Sebesség vezérlés Arányos-integráló szabályzá Triple play szimuláció Forgalomvezérlés és QoS SNMP menedzsment felügyelete Partnerek részvétele A jövő teszt hálózata az Óbudai Egyetemen Szádeczky Tamás Cloud security Cloud computing, the use of services and computers with unlimited capabilities, regardless of their location, became one of the most important concepts in the I - PID szabályzók: Pneumatikus (0, 2/1 bar) szabályzó pneumatikus, pneumatikus bar: megvalósítás, mérnök, folyamatirányítás, berendezés, forgalmazás, projekt: congen.hu: Pneumatikus rendszer egyszerűsítése A Karnaugh-tábla működése A pneumatikus rendszerek használata mindennapos a mai gépészeti gyakorlatban Mérnök informatikus BSC 2018 BME by jugger-

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV. a. 34 841 01. GÉPJÁRMŰ-ÉPÍTÉSI, SZERELÉSI LOGISZTIKUS. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. Készítette: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. 2013. Szimuláció és PLC gyakorlat 288. 288 Áramköri tervezőprogramok 96 96 PLC program készítése 96. 96. PLC program tesztelése 96. 96. Mikrovezérlők gyakorlat. 128. 128. Programtervezési módszerek 32. 32. Programozási lehetőségek 48. 48. MPASM assembler 48. 48. Összesen 108 108 7 A képzés célja mérnökinformatikusok képzése, akik képesek műszaki informatikai és információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások adat- és programrendszereinek tervezési, fejlesztési feladatainak ellátására, valamint azok telepítési és üzemeltetési feladatainak megoldására