Home

Kánaániták kiírtása

Kánaániták (Biblia) Ez a közzétett változat, ellenőrizve: 2020. június 16. A kánaániták Palesztina régiójában, az izraeliták bevándorlása előtti, főleg szemita eredetű őslakosság gyakran összefoglaló megnevezése. Ők nem alkottak egységes etnikumot, hanem számos, egymással rokon népcsoport és törzs kötelékét A következőkben két olyan bibliai példát szeretnék közelebbről megnézni, amelyek a leginkább erősítik a mai kor emberében a gyanút, hogy az Ószövetség Istene erkölcsileg alacsonyabb rendű nála. Két olyan esetet választottam, melyek a huszonegyedik századi ember morális érzékenységét talán a leginkább sértik: 1) azt, amikor Isten elrendeli Józsuénak a kánaáni.

Mikor erről értesültek a kánaániták, rátámadtak a zsidó népre azt gondolván, hogy az isteni védelmezés felhője hiányában a zsidó nép sérülékenyebb és könnyen legyőzhető. Midőn látta az egész község, hogy meghalt Áron, megsiratták Áront harminc napig, egész Izrael háza A judaizmus és a kereszténység legfőbb vallási, erkölcsi előírásainak sűrítménye a Bibliából, amit Mózes személyesen, kőtáblákba vésve vett át Istentől. Az összes régi és újabb fordítás nagyjából megegyezik egymással. Mivel Mózes később mérgében összetörte a kőtáblákat, így a jelenleg sokan.. Bírák. 1 Józsué halála+ után az izraeliták* megkérdezték Jehovát:+ Ki menjen fel közülünk elsőként, hogy harcoljon a kánaániták ellen? 2 Jehova így felelt: Júda menjen fel.+ Neki adom azt a földet. 3 Júda ekkor ezt mondta a testvérének, Simeonnak: Gyere fel velem a nekem kijelölt* területre+, hogy harcoljunk a kánaániták ellen

Kánaániták (Biblia) - Wikipédi

YouTube TV

  1. YouTube Music
  2. YouTube Kids
  3. Creator Academy
  4. YouTube for Artists

Keyboard shortcuts

  1. Playback
  2. General
  3. Subtitles and closed captions
  4. Spherical Videos